RASPORED PREDAVANJA "SUDOVI EU" I "INSTITUCIJE I PRAVNI SUSTAV EU" dvorana I ĆMT 4

SUDOVI EU

 

6.10. 17.00-20.30

7. 10. 17.00-20.30

20.10. 17.00-20.30

21.10 17.00-20.30

27.10. 17.00-20.30

28.10. 17.00-20.30

 

https://www.pravo.unizg.hr/EJP/poslijediplomski_predmeti/sudovi_eu

 

Na gornjoj web-adresi (lozinka za pristup člancima: judproc11) nalaze vam se materijali za predmet Sudovi EU

 

 

INSTITUCIJE I PRAVNI SUSTAV EU

 

11.10. 17.00-20.30

12.10. 17.00-20.30

13.10. 17.00-20.30

14.10. 17.00-20.30

17.10. 17.00-20.30

 

18.10. 17.00-20.30


Nastava 1.semestar doktorski GENERACIJA 2016/ Ćirilometodska 4 Dvorana I
 

Vrijeme

Naziv predmeta

Ponedjeljak

02.05.2016..

17,00-18,30

 

19,00-20,30

 

Utorak

03.05.2016.

17,00-18,30

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka/ Informatička dvorana TMT 14

19,00-20,30

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka/ Informatička dvorana TMT 14

Srijeda

04.05.2016.

17,00-18,30

 

19,00-20,30

 

Četvrtak

05.05.2016.

17,00-18,30

 

19,00-20,30

 

Petak

06.05.2016.

17,00-18,30

 

19,00-20,30

 

 

Vrijeme

Naziv predmeta

Ponedjeljak

09.05.2016

17,00-18,30

 

19,00-20,30

 

Utorak

10.05.2016..

17,00-18,30

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka/ Informatička dvorana TMT 14

19,00-20,30

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka/ Informatička dvorana TMT 14

Srijeda

11.05.2016.

17,00-18,30

 

19,00-20,30

 

Četvrtak

12.05.2016.

17,00-18,30

 

19,00-20,30

 

Petak

13.05.2016.

17,00-18,30

 

19,00-20,30

 

.

Vrijeme

Naziv predmeta

Ponedjeljak

16.05.2016.

17,00-18,30

EU u međunarodnom pravu/prof. Davorin Lapaš DVORANA I ĆMT 4

19,00-20,30

EU u međunarodnom pravu/prof. Davorin Lapaš DVORANA I ČMT 4

Utorak

17.05.2016.

17,00-18,30

Pretraživanje pravnih izvora i baza podatakaIInformatička dvorana TMT 14

19,00-20,30

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka/Informatička dvorana TMT 14

Srijeda

18.05.2016.

17,00-18,30

 

19,00-20,30

 

Četvrtak

19.05.2016.

17,00-18,30

 

19,00-20,30

 

Petak

20.05.2016.

17,00-18,30

 

19,00-20,30

 

 

 

Vrijeme

Naziv predmeta

Ponedjeljak

23.05.2016.

17,00-18,30

EU u međunarodnom pravu/prof. Davorin Lapaš DVORANA I ĆMT 4

19,00-20,30

EU u međunarodnom pravu/prof. Davorin Lapaš DVORANA I ĆMT 4

Utorak

24.05.2016.

17,00-18,30

 

19,00-20,30

 

Srijeda

25.05.2016.

17,00-18,30

 

19,00-20,30

 

Četvrtak

26.05.2016.

17,00-18,30

 

19,00-20,30

 

Petak

27.05.2016.

17,00-18,30

 

19,00-20,30

 

 

Vrijeme

Naziv predmeta

Ponedjeljak

30.05.2016.

17,00-18,30

EU u međunarodnom pravu/prof. Davorin Lapaš DVORANA I ĆMT 4

19,00-20,30

EU u međunarodnom pravu/prof. Davorin Lapaš DVORANA I ĆMT 4

Utorak

31.05.2016.

17,00-18,30

 

19,00-20,30

 

Srijeda

01.06.2016.

17,00-18,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-procesnopravani aspekti/prof. Alan Uzelac

19,00-20,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-procesnopravani aspekti/prof. Alan Uzelac

Četvrtak

02.06.2016.

17,00-18,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-procesnopravani aspekti/prof. Alan Uzelac

19,00-20,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-procesnopravani aspekti/prof. Alan Uzelac

Petak

03.06.2016.

17,00-18,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-procesnopravani aspekti/prof. Alan Uzelac

19,00-20,30

Zaštita ljudskih prava u Europi-procesnopravani aspekti/prof. Alan Uzelac

 

Vrijeme

Naziv predmeta

Ponedjeljak

06.06.2016.

17,00-18,30

Poredbeno ustavno pravo država članica EU/ prof. Branko Smerdel DVORANA I ĆMT 4

19,00-20,30

Poredbeno ustavno pravo država članica EU/ prof. Branko Smerdel DVORANA I ĆMT 4

Utorak

07.06.2016.

17,00-18,30

 

19,00-20,30

 

Srijeda

08.06.2016.

17,00-18,30

Europska pravna tradicija/  modul I (prof. Čepulo) DVORANA I ĆMT 4

19,00-20,30

Europska pravna tradicija/  modul I (prof. Čepulo) DVORANA I ĆMT 4

Četvrtak

09.06.2016.

17,00-18,30

Poredbeno ustavno pravo država članica EU/ prof. Branko Smerdel DVORANA I ĆMT 4

19,00-20,30

Poredbeno ustavno pravo država članica EU/ prof. Branko Smerdel DVORANA I ĆMT 4

Petak

10.06.2016.

17,00-18,30

Europska pravna tradicija/  modul I (prof. Čepulo) DVORANA I ĆMT 4

19,00-20,30

Europska pravna tradicija/  modul I (prof. Čepulo) DVORANA I ĆMT 4

 

 

Vrijeme

Naziv predmeta

 

Ponedjeljak

13.06.2016.

17,00-18,30

Poredbeno ustavno pravo država članica EU/ prof. Branko Smerdel DVORANA I ĆMT 4

 

19,00-20,30

Poredbeno ustavno pravo država članica EU/ prof. Branko Smerdel DVORANA I ĆMT 4

 

Utorak

14.06.2016.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

Srijeda

15.06.2016.

17,00-18,30

Euorpska pravna tradicija/  modul I (prof. Čepulo) DVORANA I ĆMT 4

 

19,00-20,30

Europska pravna tradicija/  modul I (prof. Čepulo) DVORANA I ĆMT 4

 

Četvrtak

16.06.2016.

17,00-18,30

Poredbeno ustavno pravo država članica EU/ prof. Branko Smerdel DVORANA I ĆMT 4

 

19,00-20,30

Poredbeno ustavno pravo država članica EU/ prof. Branko Smerdel DVORANA I ĆMT 4

 

Petak

17.06.2016.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 
 

Vrijeme

Naziv predmeta

 

Ponedjeljak

20.06.2016.

17,00-18,30

Poredbeno ustavno pravo država članica EU/ prof. Branko Smerdel DVORANA I ĆMT 4

 

19,00-20,30

Poredbeno ustavno pravo država članica EU/ prof. Branko Smerdel DVORANA I ĆMT 4

 

Utorak

21.06.2016..

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

Srijeda

22.06.2016.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

Četvrtak

23.06.2016.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

Petak

24.06.2016.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

.

Vrijeme

Naziv predmeta

 

Ponedjeljak

27.06.2016.

17,00-18,30

Poredbeno ustavno pravo država članica EU/ prof. Branko Smerdel DVORANA I ĆMT 4

 

19,00-20,30

Poredbeno ustavno pravo država članica EU/ prof. Branko Smerdel DVORANA I ĆMT 4

 

Utorak

28.06.2016.

17,00-18,30

Europska pravna tradicija/modul II (Maršavelski/Petrak) DVORANA I ĆMT 4

 

19,00-20,30

Europska pravna tradicija/modul II (Maršavelski/Petrak) DVORANA I ĆMT 4

 

Srijeda

29.06.2016.

17,00-18,30

Europska pravna tradicija/modul II (Maršavelski/Petrak) DVORANA I ĆMT 4

 

19,00-20,30

Europska pravna tradicija/modul II (Maršavelski/Petrak) DVORANA I ĆMT 4

 

Četvrtak

30.06.2016.

17,00-18,30

Europska pravna tradicija/modul II (Maršavelski/Petrak) DVORANA I ĆMT 4

 

19,00-20,30

Europska pravna tradicija/modul II (Maršavelski/Petrak) DVORANA I ĆMT 4

 

Petak

01.07.2016.

17,00-18,30

 

 

19,00-20,30

 

 

 

     

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana