Opći predmeti 1.i 2. semestra

OPĆI PREDMETI (birate jedan za upisati iz 1. i jedan iz 2. semestra)

 

1. semestar

 

Ius commune-temelji privatnopravnih znanosti- Marko Petrak,Apostolova.Maršavelski

Osnove pravne kulture-Dalibor Ćepulo

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka- Aleksandra Čar, Tamara Ćapeta

 

2. semestar.

Komparativno pravo-Alan Uzelac

Metodologija javnog prava- ivan Pađen

Poredbeno ustavno pravo i političke institucije-Branko Smerdel

Prijavljivanje znanstvenih projekata-Josip Kregar


Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana