U 4. semestru upisuje se jedan znastveno istraživački seminar i i brani tema doktorskog rada.

 

 

Doktorska disertacija

Javna obrana prijave teme doktroske disertacije

15

IV

 

mentor

 

 

Europska privatnopravna tradicija

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Petrak

 

 

Europsko konvencijsko kazneno procesno pravo

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Ivičević Karas

 

 

Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo – odabrane teme

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

 Sikirić, Bouček

Babić

Tepeš

 

Razvoj supranacionalnog kaznenog prava

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Đurđević

 

 

Europsko pravo konkurencije – odabrane teme

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Ćapeta,Goldner Lang

Perišin

 

 

Kazneno pravo EU

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Đurđević

 

 

Međunarodna nadležnost i postupak u europskom sekundarnom pravu

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Sikirić, Bouček

Babić

 

 

Ovisnost i modernizacija prava - tradicijske i poredbene odrednice

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Čepulo

 

 

Pravo elektroničke trgovine

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Nikšić

 

 

Pravo EU u pravnom poretku Republike Hrvatske

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Ćapeta, Goldner Lang, Perišin

 

 

Pravo unutarnjeg tržišta EU-odabrane teme

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Ćapeta, Goldner Lang, Perišin

 

 

Pravo zaštite potrošača

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Baretić

 

 

Rimsko i europsko stvarno pravo

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

 Petrak

 

 

Rimsko i europsko obvezno pravo

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

 Petrak

 

 

Institucije i izvori prava u EU

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Perišin

 

 

Središte i periferija u europskoj pravnoj tradiciji

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Čepulo

 

 

Standardi zaštite temeljnih prava u pravnom poretku EU

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Ćapeta, Goldner Lang, Perišin

 

 

Svjetski i europski sustav zaštite prava čovjeka

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Vukas

 

 

Vladavina prava u europskoj pravnoj tradiciji

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Čepulo

 

 

Sudovi EU-odabrane teme

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

 Ćapeta, Goldner Lang, Perišin

 

 

Unifikacija autorskog prava

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Gliha

Matanovac Vučković

 


Obavijesti
Nema vijesti!
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana