Europsko obiteljsko pravo

Predmet smjera

4

III

Korać Graovac

 Hrabar, Majstorović,

Čulor Margaletić,

Šimović

Europsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti

Predmet smjera

6

III

Potočnjak

Grgurev,

Vukorepa,

Gotovac

Europsko pravo tržišne utakmice

Predmet smjera

6

III

Ćapeta,Goldner Lang, Perišin

 

Javnofinancijsko pravo EU

Predmet smjera

3

III

Arbutina

J.Šimović

Opća načela prava u praksi Europskog suda

Predmet smjera

3

III

Ćapeta,Goldner Lang, Perišin

Vasiljević

 

Europska privatnopravna tradicija

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Petrak

 

Europsko konvencijsko kazneno procesno pravo

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Ivičević Karas

 

Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo – odabrane teme

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

 Sikirić, Bouček

Babić

 

Razvoj supranacionalnog kaznenog prava

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Đurđević

 

Europsko pravo konkurencije – odabrane teme

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Ćapeta,Goldner Lang

Perišin

 

Kazneno pravo EU

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Đurđević

 

Međunarodna nadležnost i postupak u europskom sekundarnom pravu

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Sikirić, Bouček

Babić

 

Ovisnost i modernizacija prava - tradicijske i poredbene odrednice

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Čepulo

 

Pravo elektroničke trgovine

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Nikšić

 

Pravo EU u pravnom poretku Republike Hrvatske

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Ćapeta, Goldner Lang, Perišin

 

Pravo unutarnjeg tržišta EU-odabrane teme

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Ćapeta, Goldner Lang, Perišin

 

Pravo zaštite potrošača

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Baretić

 

Rimsko i europsko stvarno pravo

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

 Petrak

 

Rimsko i europsko obvezno pravo

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Petrak

 

Institucije i izvori prava u EU

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Perišin

 

Središte i periferija u europskoj pravnoj tradiciji

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Čepulo

 

Standardi zaštite temeljnih prava u pravnom poretku EU

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Ćapeta, Goldner Lang, Perišin

 

Svjetski i europski sustav zaštite prava čovjeka

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Vukas

 

Vladavina prava u europskoj pravnoj tradiciji

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Čepulo

 

Sudovi EU-odabrane teme

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Ćapeta, Goldner Lang, Perišin

 

Unifikacija autorskog prava

Znanstveno-istraživački seminar

10

III-IV

Gliha

Matanovac Vučković

 


Obavijesti