1.

Europska pravna tradicija

Predmet smjera

6

1. semestar

Čepulo, Petrak

Apostolova Maršavelski

Krešić M.

2.

Institucije i pravni sustav EU

Predmet smjera

6

1. semestar

Ćapeta, Goldner Lang,Perišin

Vasiljević

3.

EU u međunarodnom pravu

Predmet smjera

3

1. semestar

Lapaš

 

4.

Poredbeno ustavno pravo država članica EU

Predmet smjera

6

1. semestar

Smerdel

Kostadinov

Gardašević

Podolnjak

5.

Sudovi EU

Predmet smjera

6

1. semestar

Ćapeta, Goldner Lang, Perišin

Vasiljević

6.

Zaštita ljudskih prava u Europi procesnopravni aspekti

Predmet smjera

6

1. semestar

 Uzelac

Dika,

Garašić

 


Obavijesti
Nema vijesti!
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana