Planirane aktivnosti projekta

TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH AKTIVNOSTI U PROJEKTU

„PRAVNI I ORGANIZACIJSKI ASPEKTI INTEGRIRANOG SVEUČILIŠTA“

PLANIRANA AKTIVNOST

REZULTAT AKTIVNOSTI

PLANIRANO TRAJANJE AKTIVNOSTI (U DANIMA)

PLANIRANI DATUM POČETKA AKTIVNOSTI

PLANIRANI DATUM ZAVRŠETKA AKTIVNOSTI

Sastanak projektnog tima

Formiran projektni tim

1

5. veljače

5. veljače

Planiranje aktivnosti

Precizno definiranje aktivnosti i podaktivnosti kroz koje će se odvijati projekt. Temelj je hodogram korišten pri prijavi projekta.

8

5. veljače

13. veljače

Definiranje misije projekta i pretvorba misije u politiku i provedbeni plan

Definiranje misije projekta, misija usklađena sa provedbenim planom

8

5. veljače

13. veljače

Sastanci s relevantnim institucijama

Utvrđen interes relevantnih institucija (sveučilišta i općenito visoka učilišta) koje bi se mogle uključiti u projekt

10

13. veljače

23. veljače

Prezentacija projekta i plana aktivnosti

Predstavljanje projekta, njegovih ciljeva i načina provođenja institucijama koje su potencijalni korisnici rezultata projekta

5

23. veljače

1. ožujka

Prikupljanje podataka relevantnih za uspješnu realizaciju projekta

Komparativni prikaz analize statuta i drugih relevantnih akata svih hrvatskih sveučilišta

30

1. ožujka

30. ožujka

Iniciranje sustava praćenja integracijskih procesa na hrvatskim sveučilištima

Izvještaj o dosadašnjoj provedbi integracijskih procesa na sveučilištima

30

1. travnja

30. travnja

Prvi seminar

Pisana procjena učinkovitosti postojećih organizacijskih modela s obzirom na stupanj funkcionalne integriranosti pojedinog sveučilišta

3

3. svibnja

5. svibnja

Posjet inozemnim sveučilištima (Graz, Ljubljana, Oslo)

Pisano izvješće o rezultatima posjeta)

30

5. svibnja

5. lipnja

Izrada odgovarajuće dokumentacije i procedura

Kontinuirana izrada odgovarajuće dokumentacije i procedura

100

20. ožujka

2. srpnja

Drugi seminar

Pisano izvješće o provedbi integracijskih procesa na hrvatskim i inozemnim sveučilištima – komparativni prikaz

3

14. lipnja

16. lipnja

Izrada polugodišnjeg izvješća

Polugodišnji izvještaj za NZZ

7

30. kolovoza

7. rujna

Rad na strateškim dokumentima sustava za praćenje integracijskih procesa

Razmjena metodologija za definiranje provedbe i ciljeva praćenja integracijskih procesa. Izrada programa rada Ureda.

75

2. srpnja

15. listopada

Nabava opreme Ureda sredstvima projekta

Opremanje Ureda

5

15. listopada

20. listopada

Izrada i održavanje web portala

Izrada web portala

150

2. svibnja

2. listopada

Edukacija osoblja

Kontinuirana edukacija nastavnog i nenastavnog osoblja uključenog u integracijske procese

10

20. listopada

2. studenoga

Treći seminar

Pisano izvješće o rezultatima uspostave financijsko-računovodstvenog informacijskog sustava praćenja integracijskih procesa na hrvatskim sveučilištima

3

5. studenoga

7. studenoga

Priprema javnih prezentacija

Prezentacije kojima će se projekt popularizirati i predstaviti javnosti

15

9. studenoga

24. studenoga

Preporuke institucijama visokog obrazovanja za strateško planiranje i provedbu integracijskih procesa

Preporuke institucijama visokog obrazovanja za strateško planiranje i provedbu integracijskih procesa

20

26. studenoga

15. prosinca

Četvrti seminar

Predlaganje optimalnih modela hrvatskim sveučilištima te izrada hodograma potrebnih promjena na razini sveučilišnih akata i na razini pravnog sustava RH

3

10. siječnja

12. siječnja

Edukacija osoblja

Radionice za nastavno i nenastavno osoblje

4

14. siječnja

17. siječnja

Prezentacija rezultata projekta

Predstavljanje konačnih rezultata projekta

2

21. siječnja

22. siječnja

Evaluacija rezultata projekta

Evaluacija postignutoga

15

10. siječnja

25. siječnja

Završni izvještaj

Završni izvještaj za NZZ

20

11. siječnja

31. siječnja

 


Repozitorij