Obavijesti
15. 10. 2018. u 11:33
Uređeno: 12. 12. 2018. u 11:54

Shema nastave za I. godinu pravnog studija dostupna je ovdje..

 

Raspored studenata po grupama dostupan je ovdje.

Renata Požgaj

Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana