Obavijesti
PogreškaHide message
Nemate dovoljno pravo za vidjeti željenu obavijest
7. 2. 2017. u 11:59
Uređeno: 27. 6. 2017. u 10:48

U skladu s odredbama Pravilnika o studiju (čl. 14. i čl. 15.) studenti su dužni obaviti praktični dio nastave nakon upisa sadržaja "Praktične vježbe" u skladu s izvedbenim planom integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija.

Prijava za obavljanje Praktičnih vježbi kao prakse i odabir ustanova, ureda ili društava s kojima Fakultet ima sklopljen sporazum obavlja se putem aplikacije Praktična nastava na mrežnim stranicama Fakulteta (www.pravo.unizg.hr – Studenti – Praktična nastava – Pravni studij).

Upute za rad s aplikacijom studenti mogu preuzeti ovdje.

Popis ustanova, ureda ili društava sa kojima Fakultet ima sporazum može se vidjeti pri odabiru u aplikaciji.

Ako ured u kojem student želi obaviti praksu nije naveden u aplikaciji na popisu ureda upit i prijedlog za evidenciju ureda u aplikaciju može se uputiti u referadu studija na e-mail: praksa@pravo.hr  ( ili danijel.relkovic@pravo.hr)

Sve obavijesti iz aplikacije studentima se upućuju na e-adresu AAI identiteta (npr. ime.prezime@pravo.hr)

Iznimno, studenti koji su započeli obavljati praktične vježbe u nekim od ureda do zaključno 8. veljače 2017. nisu dužni prijaviti i odabrati urede putem aplikacije . Za navedene studente evidentiranje obavljenih praktičnih vježbi bit će moguće donošenjem indeksa, obrasca i dnevnika rada najkasnije do 31. ožujka 2017. god. Nakon navedenog termina evidentiranje praktičnih vježbi koje su započete prije 8. veljače neće biti priznato.

Studenti koji su obavili praksu u navedenim uredima a nisu upisali i nemaju uvjet za upis sadržaja u 2016/17. akad. god. mogu podnijeti molbu za priznavanje obavljene prakse i uz molbu dostaviti obrazac o obavljenoj praksi i dnevnik rada. Molbe koje se zaprime zaključno do 31. ožujka 2017. god. biti će razmatrane. Molbe podnesene nakon proteka roka neće se razmatrati.

Za sve upite studenti se mogu obratiti matičnoj studentskoj referadi ili putem e-maila: referada@pravo.hr

Danijel Relković

28. 3. 2017. u 10:49
Uređeno: 28. 3. 2017. u 10:53

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu sklopio je sporazume za obavljanje praktičnih vježbi sa slijedećim institucijama:

  • Hrvatskom odvjetničkom komorom - praksa se može obavljati u svim odvjetničkim uredima u Republici Hrvatskoj koji su registrirani u HOK-u;
  • Hrvatskom javnobilježničkom komorom - praksa se može obavljati u svim odvjetničkim uredima u Republici Hrvatskoj koji su registrirani u HJK;  
  • Udrugom korporativnih pravnika - praksa se može obavljati u trgovačkim društvima prema popisu ;
  • Hrvatskim uredom za osiguranje - praksa se može obavljati u uredima prema popisu ;
  • Ministarstvom pravosuđa - praksa se može obaviti u uredima koje odobrava Ministarstvo ;
  • Povjerenikom za informiranje - praksa se može obaviti u uredima koje odobrava Povjerenik;
  • Agencijom za zaštitu osobnih podataka - praksa se može obaviti u uredima koje odobrava Agencija.

Prijava i odabir ureda za obavljanje praktičnih vježbi provodi se prema naputku u obavijesti.

Danijel Relković

Repozitorij
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana