Obavijesti
Studenti upisani na sveučilišne poslijediplomske znanstvene studije za stjecanje magisterija znanosti imaju pravo studij dovršiti, te temu magistarskog rada prijaviti najduže do 31. prosinca 2011.   Studenti upisani na sveučilišne poslijediplomske znanstvene studije za stjecanje magisterija znanosti imaju pravo magistarski rad izraditi i obraniti najduže do 31. prosinca 2012.  
O D L U K U    Završni rok za obranu doktorske disertacije te stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija je 15. kolovoza 2011. Na temelju posebne molbe doktoranda navedeni rok može se produžiti najduže do 5. kolovoza 2012. O molbi doktoranda odlučuje dekan.