Godišnja konferencija EGPA-e...

45. godišnja konferencija Europske skupine za javnu upravu (European Group for Public Administration, EGPA) ove se godine organizira u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i drugim partnerima.
Konferencija će se održati na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od 5. do 8. rujna 2023. godine.
Nosiva tema konferencije je Steering the European Union through poly-crises storms: The Role of Public Administration. Opis teme konferencije možete pronaći na poveznici https://egpa-conference2023.org/#opt-1 (Concept note).

Pozivi za podnošenje sažetaka i prijedloga panela dostupni su na: https://www.egpa-conference2023.org/#opt-6 , a rok je 17. svibnja 2023.

Više o konferenciji pogledajte na službenoj mrežnoj stranici: https://www.egpa-conference2023.org/ 


Važni datumi:

Rok za podnošenje sažetaka na EGPA konferenciju je produljen do 30. svibnja 2023.

Rok za podnošenje prijedloga panela: 17. svibnja 2023.

Obavijest autorima o prihvaćanju sažetaka: 31. svibnja 2023.

Rok za predaju radova: 17. koloboza 2023.

EGPA Doktorski Simpozij (PhD Symposium): 5.-6. rujna 2023.

EGPA 2023 Konferencija: 6.-8. rujna 2023.

EGPA konferencija godišnji je sastanak zajednice akademika, mladih istraživača i praktičara u području javne uprave u Europi i ključnih EGPA/IIAS partnera. Konferencija se sastoji od plenarnih sjednica, seminara (doktorski simpozij, seminari francuskog govornog područja i tematski), sesija stalnih radnih grupa, njih 23 (Study Groups) i popratnih sastanaka.

Popis stalnih radnih grupa EGPA-e pogledajte ovdje: https://egpa-conference2023.org/#opt-6 
 

Popis obavijesti