Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić donio je 14. veljače 2023. Odluku o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica. Nadalje, rektor je donio odluke o imenovanju povjerenstava Sveučilišta u Zagrebu za provedbu studentskih izbora: Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore.

Temeljem Odluke o raspisivanju izbora, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivan Koprić donio je 27. veljače 2023. Odluku o provođenju izbora za Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ujedno, dekan je donio odluke o imenovanju povjerenstava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za provedbu studentskih izbora: Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore.

Izbori će se održati 29. (srijeda) i 30. (četvrtak) ožujka 2023. od 8:00 do 20:00 sati na adresi Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb u seminarskoj čitaonici (prizemlje).

Aktivno biračko pravo imaju svi studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu što se utvrđuje s popisom birača. Izbori za Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu će se provoditi u 4 izborne jedinice:

1. Studenti pravnog studija – biraju 17 predstavnika i 17 zamjenika,
2. Studenti studija socijalnog rada – biraju 4 predstavnika i 4 zamjenika,
3. Studenti stručnih studija – biraju 4 predstavnika i 4 zamjenika i
4. Studenti poslijediplomskih studija – biraju 2 predstavnika i 2 zamjenika.

Sve informacije vezane uz izbore nalaze se na stranici https://www.pravo.unizg.hr/studenti/studentski_zbor/izbori

Popis obavijesti