Pozivaju se doktorski studenti/ce i mladi istraživači/ce da se prijave na Doktorski simpozij koji će se u okviru godišnje EGPA-ine (European Group for Public Administration) konferencije održati 5.-6. rujna 2023. na Sveučilištu u Zagrebu. Godišnja konferencija EGPA-e pod nosivim nazivom 'Steering the European Union through Poly-crises Storms: The Role of Public Administration' održat će se na Sveučilištu u Zagrebu od 7.-9. rujna 2023. u organizaciji EGPA-e i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Rok za podnošenje prijava je 17. svibnja 2023.

Sve informacije u vezi načina prijave, sudjelovanja i rokova pogledajte u POZIVU.

Popis obavijesti