XXII. godišnje savjetovanje o...

Hrvatsko društvo za autorsko pravo u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizira XXII. godišnje savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima

25. studenoga 2022. od 8.30 sati
Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17

Za sudjelovanje na savjetovanju naplaćuje se kotizacija, u sljedećim iznosima:

  • članovi HDAP i studenti — 200,00 kn
  • ostali — 500,00 kn

Plaćanje kotizacije isključivo na žiro–račun Hrvatskog društva za autorsko pravo: HR3223600001101497650, uz naznaku: »Savjetovanje«.

Za uplate iz inozemstva: IBAN HR3223600001101497650, SWIFT (BIC) ZABAHR2X, Zagrebačka banka d.d., uz naznaku: »Savjetovanje«.

Pored plaćanja kotizacije, svi sudionici moraju se registrirati. Registracijski obrazac dostupan je na poveznici https://www.hdap-alai.hr/


PROGRAM:

8:30 – 9:00 Registracija sudionika

9:00 – 9:30 Uvodni program i pozdravni govori

9:30 – 10:10 Izlaganje i rasprava
Romana Matanovac Vučković: Odnos autorskog prava i Direktive
2019/1024 o otvorenim podacima

10:10 – 10:50 Izlaganje i rasprava
Marko Jurić: Odnos GDPR-a i autorskog prava

10:50 – 11:20 Pauza za kavu

11:20 – 12:00 Izlaganje i rasprava
Igor Gliha: Autorsko pravo u radnom odnosu

12:00 – 12:40 Izlaganje i rasprava
Saša Nikšić: Materijalni i pravni nedostaci digitalnog sadržaja i autorsko pravo

12:40 – 14:00 pauza za ručak

14:00 – 15:30 Okrugli stol 
"Ugovorna odredba o jednokratnoj isplati (buyout) i autorsko pravo" moderator: Igor Gliha, sudionici: Marko Baretić, Danilo Šerbedžija, Nenad Marčec, Vito Turšić, Ana-Marija Vrdoljak, Nikša Bratoš, Frane Tomašić

15:30 – 16:00 Rasprava i zaključci

16:00 - 16:30 Skupština HDAP (samo članovi Društva)

Popis obavijesti