VIJESTI ZA NASLOVNU STRANICU:
Znanstveni skup o obrazovanju na...

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2021. godine obilježava 245 godina djelovanja započetog još 1776. godine. Posebnosti njegova osnivanja i razvoja uvjetovale su mnoge aspekte studija, znanstvenog istraživanja i drugih aktivnosti Pravnog fakulteta. Kako je od prethodnog skupa na kojem se raspravljalo o razvoju Fakulteta došlo do promjena relevantnih okolnosti, nameće se potreba analize obrazovanja na Pravnom fakultetu u Zagrebu, ponovnog promišljanja prošlosti te strateškog razmišljanja o budućem razvoju Fakulteta. 

Ostale relevantne promjene su provedba bolonjske reforme s promjenama studijske sheme, povećanje broja studijskih programa, uvođenje kolegija na engleskom jeziku, razvoj cjeloživotnog obrazovanja, povećanje opsega djelatnosti i broja nastavnika te organizacijske i druge novine. Fakultet je suočen s izazovima među kojima su najvažniji pandemija bolesti COVID-19, prijelaz na online nastavu i oštećenje fakultetskih zgrada potresima 2020. godine. 

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju došlo je do promjena perspektive, uz nove prilike za razvoj. Europski obrazovni prostor i stvaranje europskih sveučilišta, europski pristup mikrokvalifikacijama i cjeloživotnom učenju, europski istraživački prostor, koncepti otvorene znanosti, otvorenih inovacija i otvorenosti prema svijetu, kao i cjelokupni razvoj pravne profesije uz promjene u zapošljavanju i radu svih profila koje obrazuje neki su od elemenata razvoja Fakulteta u sklopu Europske unije.  

Na njih se nadovezuju stalne tehnološke i društvene promjene koje nameću potrebu digitalne preobrazbe i formuliranja novih strateških opredjeljenja Fakulteta u narednom dugoročnom razdoblju. Mijenjaju se i međunarodni, europski i nacionalni strateški dokumenti. Na kraju, tu su i promjene pravnog okvira u kojem Pravni fakultet djeluje. 

Premda su izazovi koji se kratkoročno nameću vrijedni pažnje, Fakultet ne gubi iz vida dugoročne trendove i uvjetovanosti, a napose svoje dugoročne ciljeve. 

O svemu tome raspravljat će se na skupu koji će se održati na Dan Fakulteta 4. studenoga 2021. godine s početkom u 14 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14. 


PROGRAM ZNANSTVENOG SKUPA

Četvrtak 4. studenoga 2021. od 14 do 17 sati

Aula Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14


Uvodna izlaganja

Prof. dr. sc. Ivan Koprić: Dva i pol stoljeća obrazovanja na Pravnom fakultetu u Zagrebu i njegova budućnost

Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo: Temelji moderne pravne znanosti i pravnog obrazovanja u Europi i Hrvatskoj i izazovi suvremenosti

Prof. dr. sc. Ksenija Turković: Vladavina prava u praksi Europskog suda za ljudska prava i pravno obrazovanje

Doc. dr. sc. Marin Mrčela: Vladavina prava, hrvatsko pravosuđe i pravno obrazovanje

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić: Internacionalizacija prava i pravnog obrazovanja 

Doc. dr. sc. Mario Krešić, doc. dr. sc. Marko Jurić: Digitalizacija i potreba preobrazbe pravnog obrazovanja

Izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa: Europska politika visokog obrazovanja i pravno obrazovanje

Popis obavijesti