Natječaj za upis na poslijediplomski...

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij iz europskog prava.

Na studij se ima pravo upisati:

- osoba koja je završila diplomski ili dodiplomski sveučilišni pravni studij 
- osoba koja je završila drugi diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja

Nastava započinje u zimskom semestru akademske 2021./2022. godine.

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru. 
 
Prijave se primaju do 1. listopada 2021. na adresu:
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb
(Natječaj-upis na specijalistički studij)
        
Uz prijavu je obvezno priložiti: 

- životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti;
- diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena;
- potvrde / izjava o poznavanju jednog svjetskog jezika u mjeri da se može koristiti stranom literaturom.

O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskih studija objavljen je na web stranici www.pravo.hr

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail: jasmin.mujinovic@pravo.hr

Popis obavijesti