Prof. dr. sc. Davor Derenčinović novi...

Parlamentarna skupština Vijeća Europe (PACE) izabrala je prof. dr. sc. Davora Derenčinovića za suca Europskog suda za ljudska prava. Prof. dr. sc. Derenčinović, dobivši apsolutnu većinu glasova, izabran je na mandat od devet godina koji započinje 2. siječnja 2022. godine te će na dužnost stupiti umjesto sutkinje prof. dr. sc. Ksenije Turković.
Prof. dr. sc. Derenčinović  predstojnik je katedre za Kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu doktorirao je 2000. godine, a usavršavao se u SAD-u, Njemačkoj i Velikoj Britaniji. Predavao je na poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj i inozemstvu, pozvani je predavač u SAD-u, Sloveniji i Velikoj Britaniji.

Obnašao je dužnost predsjednika Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu (2008. -2012.) te je bio član Nezavisne skupine stručnjaka za provedbu Konvencije za djelovanje u borbi protiv trgovanja ljudima Vijeća Europe (GRETA) u dva mandata (2009. – 2012., 2017. – 2020.).

Prof. dr. sc. Derenčinović treći je sudac RH na Europskom sudu za ljudska prava, a ujedno je i treći nastavnik našeg Fakulteta koji obnaša dužnost suca.
Prethodno su tu funkciju obnašale naše nastavnice  prof. dr. sc. Nina Vajić od 1998. do 2012. i prof. dr. sc. Ksenija Turković od 2012.

Foto: violence-lab.eu

Popis obavijesti