IV. webinar: "Policija, ovlasti...

U četvrtak 24. lipnja 2021., u 16,00 sati (CEST) održat će se IV. webinar u ciklusu webinara pod nazivom Kažnjavanje, Lišenje slobode, Kriza: Akademski Pravosudni Dijalozi.
Moderator: Darian Pavli – sudac Europskog suda za ljudska prava
Panelisti: Julie Alix – profesorica kaznenog prava na Sveučilištu u Lilleu i Latif Huseynov – sudac Europskog suda za ljudska prava; bivši predsjednik Europskog odbora za sprečavanje mučenja (CPT)
Diskutant: Manfred Nowak – direktor bečkog Magistrata za ljudska prava; bivši posebni izvjestitelj UN-a za borbu protiv mučenju

Svrha seminara je razmotriti utjecaj protuterorističkih mjera država na pravo na slobodu. Izvanredna stanja predstavljaju najznačajnije izazove za zaštitu temeljnih prava i građanskih sloboda. Krize općenito karakterizira jačanje izvršne vlasti na štetu pravosudnih tijela i parlamentarnog nadzora.

Budući da politike kontrole zvanrednih situacija općenito dovode do proširenih policijskih ovlasti, lišenje slobode pojavljuje se kao raširena protuteroristička mjera  na svim razinama. U tom kontekstu preventivno lišenje slobode  zauzima središnje mjesto koje utire put proizvoljnoj i prekomjernoj uporabi sile od strane snaga sigurnosti. Te izvanredne mjere pak utječu na zaštitu apsolutnih i nederogabilnih prava kao što su zabrana mučenja i zlostavljanja.

U svjetlu jurisprudencije Europskog suda za ljudska prava, govornici će se, među ostalim, baviti standardima ljudskih prava koji se primjenjuju na policijske operacije u vrijeme izvanrednog stanja; zlouporabu preventivnog lišenja slobode kao protuterorističke mjere; nedavni francuski antiteroristički zakon  i navodni rizik od normalizacije izvanrednog stanja; područje primjene sudskog nadzora u vezi s hitnim mjerama, posebno onima koje se odnose na lišenje slobode.

Serija za obuku webinara "Kažnjavanje, Lišenje slobode, Kriza: Akademski Pravosudni Dijalozi“

Kazneni zakon danas pomiče svoje granice. Probijajući nove granice, proteže se izvan tradicionalne domene, utječući na sve više aspekta individualne slobode. Kako kazneno pravo cvjeta u kriznim vremenima, nove dalekosežne odredbe ugrađene su u naše pravne sustave. Stoga dolazi do normalizacije  zakonodavstva koje regulira o izvanredne situacije.

U tom kontekstu postavljaju se različita pitanja o prirodi, ciljevima i opsegu kažnjavanja i lišenja slobode. Što čini kaznu 'humanom' ili 'pravednom'? Kada se mjera ograničavanja kvalificira kao lišenje slobode? Do koje mjere pandemija nameće dodatna ograničenja pribjegavanju lišenja slobode? Koja ograničenja moraju ostati na snazi u vrijeme izvanrednog stanja kako bi se obuzdale široke diskrecijske ovlasti policije?

Ovaj niz webinara predstavlja forum koji okuplja vodeće znanstvenike,suce i praktičare  kako bi promovirao dinamičan i konstruktivan dijalog  između Suda i akademske zajednice o tenzijama između lišenja slobode i standarda ljudskih prava. Iako su webinari prije svega događaji osposobljavanja osoblja Suda, pozivaju na aktivno sudjelovanje šire javnosti. Predložena publika uključuje znanstvenike, studente i stručnjake za ljudska prava.

Relevantni slučajevi:
Austin i drugi protiv Ujedinjenog Kraljevstva, De Tommaso protiv Italije, Terheş protiv. Rumunjske.

REGISTRACIJA: https://www.eventbrite.co.uk/e/punishment-detention-crisis-academic-judicial-dialogues-tickets-145285369451?aff=erelexpmlt

Popis obavijesti