Znanstveno-stručni skup "Pravna...

Pozivamo vas na Znanstveno-stručni skup u organizaciji Katedre za radno i socijalno pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Pravna zaštita od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja koji će se održati kao videokonferencija 18. ožujka 2021. 

Bilo bi nam drago da sudjelujete u raspravi na skupu te na taj način pomognete u pronalaženju odgovarajućih pravnih odgovora na ovu tešku temu i veliki društveni problem. 

Poveznica za sudjelovanje na skupu: https://zoom.us/j/94183040223?pwd=Q2lRQWloRHl2OENyd2lGYi9iNUNudz09

Meeting ID: 941 8304 0223
Passcode: 223361

 

Raspored izlaganja:

9.20 - 9.30   Otvaranje skupa (prof. dr. sc. Željko Potočnjak, Pravni fakultet u Zagrebu)

9.30 - 10.00   Praksa Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vezana uz zaštitu od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja (Višnja Ljubičić, dipl. iur., Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova)

10.00 - 10.30   Zaštita dostojanstva radnika u pravnoj stečevini EU, domaćem i usporednom pravu (prof. dr. sc. Ivana Grgurev, Pravni fakultet u Zagrebu)

10.30 - 11.00   Izvansudski postupci za zaštitu dostojanstva radnika (doc. dr. sc. Helga Špadina, Pravni fakultet u Osijeku)

11.00 - 11.30   Pauza

11.30 - 12.00   Radni sporovi o uznemiravanju i spolnom uznemiravanju u domaćoj sudskoj praksi (mr. sc. Iris Gović Penić, Županijski sud u Zagrebu)

12.00 - 12.30   Kaznenopravna zaštita od spolnog uznemiravanja (izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda)

12:30 – 13.50  Posebnosti zaštite od spolnog uznemiravanja u akademskom kontekstu (prof. dr. sc. Željko Potočnjak, Pravni fakultet u Zagrebu)

12.50 - 13.20   Rasprava i zatvaranje skupa


Inozemni pokret 'Me too' i domaći 'Nisam tražila' ukazali su na razmjere pojavnosti spolnog uznemiravanja i drugih oblika rodno uvjetovanog nasilja, u području rada i u akademskom okruženju. S obzirom da su žrtve u pravilu u položaju ovisnosti te strahuju od viktimizacije, rijetko prijavljuju spolno uznemiravanje nadležnim tijelima. Stoga se službeni postupci za rješavanje tog problema rijetko koriste. Poticaj je to za organiziranje znanstveno-stručnog skupa na kojem će domaći pravni teoretičari i stručnjaci iz prakse, u čijem je znanstvenom i stručnom fokusu zabrana diskriminacije, ponuditi rješenja usmjerena suzbijanju uznemiravanja i spolnog uznemiravanje te zaštiti žrtava.


S poštovanjem,

Članovi Katedre za Radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 

Popis obavijesti