Povjerenici za zaštitu dostojanstva...

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao vodeća visokoobrazovna ustanova struke u regiji i suradnik tijela državne sudbene, zakonodavne i izvršne vlasti, kontinuirano radi na obrazovanju i njegovanju etičnog ponašanja i poslovanja te prevenciji i sprječavanju svih oblika nasilja.

U svom djelovanju poštuje sve potrebne zakonodavne, upravne, socijalne i prosvjetne mjere zaštite djelatnika i korisnika od svakog oblika diskriminacije, tjelesnog ili duševnog nasilja, povreda ili zloporaba, zlostavljanja ili iskorištavanja, uključujući spolno zlostavljanje.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu potiče razvijanje i organiziranje sustava prevencije nasilja kojim štiti interese studenata te provodi visoka etička i profesionalna načela ustanove.

Studentice i studenti mogu se u povjerenju i s jamstvom tajnosti obratiti povjerenicima:

  • prof.dr.sc. Ivana Grgurev
  • doc.dr.sc. Zoran Burić

Više informacija: https://www.pravo.unizg.hr/studenti/zastita_dostojanstva

Popis obavijesti