Nova izdanja Pravnog fakulteta

Odjel za izdavačku djelatnost Pravnog fakulteta objavljuje knjige s područja pravnih i drugih društvenih znanosti.
Naša izdanja objavljujemo u jednoj od šest tematskih biblioteka ili zasebno:

  • Biblioteka Udžbenici - objavljuje djela recenzirana kao udžbenik ili priručnik u nastavi;
  • Biblioteka Disertacije - objavljuje tekstove odabranih doktorskih disertacija obranjenih na Pravnom fakultetu u Zagrebu, ili disertacije nastavnika i djelatnika Pravnog fakulteta u Zagrebu obranjene u Hrvatskoj ili inozemstvu, koje su pozitivno recenzirane kao znanstvena monografija;
  • Biblioteka Monografije - objavljuje odabrane znanstvene studije koje su prethodno pozitivno recenzirane kao znanstvena monografija;
  • Biblioteka Zbornici - objavljuje radove sa konferencija i znanstvenih skupova;
  • Biblioteka Suvremena javna uprava - objavljuje znanstvene i stručne publikacije tematski vezane uz područje javne uprave;
  • Biblioteka Socijalni rad - objavljuje znanstvene i stručne publikacije tematski vezane uz područje socijalnog rada i socijalne politike.

 

Izdvajamo knjige u izdanju Pravnog fakulteta objavljene od 2020. godine:

I. Bajakić, M. Božina Beroš (2021)
EU financial regulation and markets

D. Čepulo (2021)
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu. Od srednjeg vijeka do suvremenog doba

D. Hrabar, A. Korać Graovac, J. Omejec, I. Majstorović, A. Čulo Margaletić, I. Šimović (2021)
Presude o roditeljskoj skrbi Europskoga suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske

S. Husinec (2020)
Od punomoćja do punomoći, od vlastitosti do vlasništva. Hrvatsko pravno nazivlje u sudskoj praksi od 1848. do 1918.

S. Petrović, K. Šimanović (2020)
Pravo na kretanje. Pravo u primijenjenoj kineziologiji (neprofesionalnog sporta)

S. Zrinščak, J. Kregar, D. Sekulić, S. Ravlić, K. Grubišić, D. Čepo, A. Petričušić, M. Čehulić (2020)
Opća sociologija s uvodom u sociologiju prava

 

Ponovna izdanja:

M. Horvat
Rimsko pravo

K. Švenda Radeljak
Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva

Popis obavijesti