Natječaj za upis polaznika na...

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

n a t j e č a j
za upis polaznika 
na poslijediplomski specijalistički studij
Pravo društava i trgovačko pravo 

Studij se izvodi u trajanju od tri semestra. Na studij se ima pravo upisati osoba koja je završila diplomski ili dodiplomski sveučilišni pravni studij 

Prednost pri upisu na studij imaju osobe s višom prosječnom ocjenom.

Nastava započinje u ljetnom semestru akademske 2020./2021. godine.

Školarina iznosi 9.000,00 kuna po semestru. 


Prijave se primaju do 28. veljače 2021. na adresu:
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.


Uz prijavu je obvezno priložiti: 

- životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti;
- diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena;
- potvrde / izjavu o znanju jezika 


O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

Dodatne informacije:

Studijski program

- Izvedbeni plan poslijediplomskog studija 

- Važeća odluka o školarinama i naknadama za studij


Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail: jasmin.mujinovic@pravo.hr.


Natječaj

Popis obavijesti