Tribina "COVID-19 u kaznenom...

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Klub pravnika grada Zagreba srdačno Vas pozivaju na 239. tribinu na kojoj će o temi "COVID-19 u kaznenom pravu" uvodno govoriti doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička.

Tribina će se održati u utorak 24. studenog 2020. s početkom u 19 sati, sine tempore, preko platforme Google Meet na poveznici meet.google.com/qqi-kxre-tor

Popis obavijesti