PRAVO INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA - SEMINAR:
Pravo informacijskih tehnologija - seminar

Prvo predavanje za seminariste u grupi doc.dr.sc. Lisičara održat će se u Ponedjeljak 22.10. TRH 3 dv .4. 

 

Popis studenata za grupu doc.dr.sc. Lisičar pogledajte pod više

Ante Ravlić
Julija Rebernak
Iva Rotim
Jana Ružić
Kristijan Sabljić
Bruno Saftić
Marko Samac
Dominik Siketić
Lea Skoković
Goran Smolar
Ante Stipić
Natalija Šimić
Kristijan Šinko
Vice Šodan
Matea Štefanić
Marko Štefanović
Petra Švec
Željka Tolić
Matea Trcović
Ivan Turić
Nina Turković
Vice Vidović
Ana Vincelj
Borna Vlašić
Ena Iskra Zupanc
Klara Žabek
Lorena Žagar
Nino Željko
Lucija Žolnai
Josipa Žunac
Iva Župetić
Popis obavijesti