PRAVO INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA - SEMINAR:
Pravo informacijskih tehnologija - seminar

Obavijest o prvom terminu seminara grupe doc. dr. sc. Tihomira Katulića

 

Prvi termin seminara za studente s prezimenima Kušević-Rašić održat će se u petak, 26. listopada u 12 sati, dv.3. Gundulićeva 10.

 

 

Popis obavijesti