OBAVIJESTI:
Privatnost i elektroničke komunikacije

Početno predavanje održat će se 30. listopada na lokaciji ĆM 4 / Dv. 7 u 14.30 sati.

Popis obavijesti