OBAVIJESTI:
Osnove informatike (predmet)

Položili:

 

Pavić Marina

11

Usmeni ispit: soba 52/2. kat, Trg RH 14, u 11.30 sati

 

 

 

Nisu položili:

Bedeković Monika

10
Garić Luka 10
Meštrić Anamarija 9
Ćelepirović Željko 9
Vuković Marta 9
Kruhak Dora 8
Tičarić Monika 7
Gakovski Lucija 7
Dianežević Izidor 6
Cvetković Veronika 5
Čunko Karlo 5
Šantolić Anamarija 4
Zulić Sara 4
Vukadin Kristijan 4
Rukavina Helena 3

Uvidi: soba 52/2. kat, Trg RH 14, od 11.15

Popis obavijesti