OBAVIJESTI:
Osnove informatike (predmet)

Rezultati pismenog dijela ispita i raspored za usmeni dostupni su na stranicama predmeta. Studenti se trebaju ulogirati i odabrati link Rezultati ispita.

 

Rezultati i raspored za usmeni će biti objavljeni i na vratima kabineta Gundulićeva 10 soba br. 7.

Popis obavijesti