OBAVIJESTI:
Osnove informatike (predmet)

Benko Katarina -15

Kralj Katarina -14

Podrug Marin -13

Cvitkušić Željka - 12

Butorac Sara - 12

Huljić Lucija - 10

Božić Valentina - 10

Vukojević Ivana - 6

 

Usmeni ispit za studente sa 11 i više bodova održat će se u 1.2.2018 u 10 i 30 sati TRH 14 soba 52

Popis obavijesti