INFORMATION TECHNOLOGY LAW:
Information Technology Law
Chair of Legal Informatics
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Information Technology Law
Study: Law - 3. semester
Code: 187236
ECTS: 8.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Dražen Dragičević
izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej
doc. dr. sc. Marko Jurić
doc. dr. sc. Tihomir Katulić
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar
Exam dates:
  • 08. 02. 2021.
  • 22. 02. 2021.
  • 12. 07. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Exam registration: Studomat
Basic data
Information Technology Law Law - 3. semester
8.0 187236
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Dražen Dragičević

Sabbatical

Trg Republike Hrvatske 14, room 52
izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej

Fridays at 8 am

Ćirilometodska 4, room 55/II
doc. dr. sc. Marko Jurić

Tuesdays, 9-10am, Dean's Office (TRH 14, first floor)

Ćirilometodska 4, room 55
doc. dr. sc. Tihomir Katulić Gundulićeva 10, room br. 7
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar Gundulićeva 10, room Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 7
Literature
Dragičević, D., Gumzej, N., Jurić, M., Katulić, T., Lisičar, H.:"Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija", Narodne Novine, Zagreb, 2015., Poglavlja 1, 2, 3, 6, 7, 8* i 9;
* Umjesto poglavlja 5. udžbenika obvezna je literatura novi tekst poglavlja 5, koji je dostupan u rubrici Dokumenti, a vidljiv je nakon prijave na web stranicu predmeta putem AAI identiteta. Novi tekst usklađen je i s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.;
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije L 119, 04.5.2016, str. 1-88.; Ispravak Uredbe: Službeni list Europske unije L 127, 23.5.2018, str. 2-13.: Članci 1-43, 51-59, 68, 70, 77-84; pripadajuće uvodne izjave (1-100; 117-121; 141-152);
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18;
Zakon o elektroničkim komunikacijama, NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17 - članci 99-110;
Zakon o elektroničkoj trgovini, NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14;
* Umjesto poglavlja 8.4., str. 309-327, obvezna literatura (1) je: UREDBA (EU) br. 910/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, Službeni list Europske unije L 257, 28.8.2014, str. 73-114: članci 1-5 te članci 25-46.;
* Umjesto poglavlja 8.4., str. 309-327, obvezna literatura (2) je: Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, NN 62/17: članci 8-9;
Zakon o informacijskoj sigurnosti, NN 79/07: članci 1-26.;
Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, NN 64/18: članci 1-39.;
Description
Exam dates
08. 02. 2021.
22. 02. 2021.
12. 07. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.
News - Archive
Return

Results 0 - 0 of 0
Page 1 of 0
Results per page: 
No news!