Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu održanog 9. svibnja 2019., koji sadrži raspored za usmeni dio ispita, dostupan je na https://www.pravo.unizg.hr/PHPD/predmet/hppuek/rezultati_ispita

Popis obavijesti