Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu, održanog 12. studenog 2018., kao i raspored za usmeni dio ispita dostupni su na:

https://www.pravo.unizg.hr/PHPD/predmet/hppuek/rezultati_ispita

Popis obavijesti