Seminar iz predmeta Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu za izvanredne studente započinje sljedeći tjedan. Popis seminarista i termin održavanja seminara dostupni su na:

https://www.pravo.unizg.hr/PHPD/predmet/hppueks/izvanredni_studenti/seminarske_grupe

Popis obavijesti