Izvanredni i redoviti studenti - neseminaristi koji su prvi put ili bilo koji ponovljeni put upisali HPPUEK u ljetnom semestru ak. god. 2017/2018. mogu sudjelovati u pisanju kolokvija radi oslobođenja od pismenog dijela ispita.

Kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji redovno pohađaju predavanja u pripadajućem turnusu (obvezno je nazočiti na najmanje 3/4 od ukupnog broja sati nastave između svakog kolokvija)  o čemu će Katedra voditi evidenciju.

Radi spomenute evidencije pohađanja nastave, izvanredni i redoviti studenti koji namjeravaju pristupiti kolokvijima u ljetnom semestru dužni su u razdoblju od 15. siječnja do najkasnije 21. veljače 2018. putem studomata prijaviti "1. kolokvij za izvanredne i redovite studente neseminariste", odnosno na našoj web stranici pod rubrikom Kolokviji. Temeljem navedene prijave izradit će se evidencija predavanja temeljem koje će se kontrolirati urednost pohađanja nastave. Nastava u ljetnom semestru počinje u ponedjeljak, 26. veljače 2018.  

Detaljne informacije o kolokvijima nalaze se na:

https://www.pravo.unizg.hr/PHPD/predmet/hppuek/kolokviji_za_izvanredne_i_redovite_studente

Popis obavijesti