Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu održanog 18. rujna 2017. dostupni su na:

https://www.pravo.unizg.hr/PHPD/predmet/hppuek/rezultati_ispita

Popis obavijesti