Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu dostupni su na: 

https://www.pravo.unizg.hr/PHPD/predmet/hppuek/rezultati_ispita

Popis obavijesti