Izvanredni studenti koji su pozitivno položili kolokvij, mogu doći na upis ocjene iz seminara u utorak, 2.2.2010. u dva termina:

u 8.30 sati kod dr.sc. Ivane Bajakić kabinet br. 58, TMT 14/II ili

u 17.00 sati kod mr.sc. Ozrena Pilipovića u kabinet br. 58, TMT 14/II.

Studenti su dužni prijaviti ocjenjivanje seminara preko studomata!

Studenti koji imaju ukupni broj ostvarenih bodova 9 ili više oslobođeni su pismenog ispita iz predmeta Politička ekonomija za rok 4.2.2010. Studenti moraju prijaviti ispit putem studomata!!!!

Izvanredni studenti koji nisu položili kolokvij mogu isti upisati sljedeće akademske godine.

 

Ocjenjivanje prema bodovima:

0-5 - Nedovoljan (1)

6 - Dovoljan (2)

7-11 Dobar (3)

12-14 Vrlo dobar (4)

15-18 Odličan (5) 

 

Politička ekonomija
Rezultati kolokvija za izvanredne studente Pravnog studija, ak.god. 2009./10.

Br.
Ime i Prezime
Broj bodova
Ocjena seminara
1.
Martina Anišić
3
2 1/2
3 1/2
9
Dobar (3)
2.
Emanuela Antolović
4
5 1/2
5
14 1/2
Vrlo dobar (4)
3.
Frane Matej Barišić
4 1/2
5 1/2
5
15
Odličan (5)
4.
Ivana Bertak
3 1/2
6
6
15 1/2
Odličan (5)
5.
Luna Bijelić
3
3
5
11
Dobar (3)
6.
Dijana Božić
3
6
5 1/2
14 1/2
Vrlo dobar (4)
7.
Alojz Mihael Bračanov
1 ½
3 1/2
5 1/2
10 1/2
Dobar (3)
8.
Maja Bračun
4
4
5
13
Vrlo dobar (4)
9.
Lana Antonia Brajković
4
3
4
11
Dobar (3)
10.
Jasna Brekalo
2 1/2
4
4 1/2
11
Dobar (3)
11.
Andro Bunić
2 1/2
3 1/2
4 1/2
10 1/2
Dobar (3)
12.
Besa Canoli
4 ½
3 1/2
4 1/2
12 1/2
Vrlo dobar (4)
13
Nina Čopić
NP
NP
NP
0
Nedovoljan (1)
14.
Katarina Crnogorac
3 1/2
5 1/2
4
13
Vrlo dobar (4)
15.
Bojana Cvetko
2
4
5
11
Dobar (3)
16.
Ana Čavar
NP
NP
NP
0
Nedovoljan (1)
17.
Irina Čižmek
4 1/2
5 1/2
6
16
Odličan (5)
18.
Ivana Čorluka
3 1/2
5
6
14 1/2
Vrlo dobar (4)
19.
Bruno Čović
5
6
6
17
Odličan (5)
20.
Luka Devunić
4 1/2
4 1/2
6
15
Odličan (5)
21.
Sara Diklić
2
2
5
9
Dobar (3)
22.
Petra Đuričić
2
3 1/2
6
11 1/2
Dobar (3)
23.
Lana Gaurina
2 1/2
1
5
8 1/2
Dobar (3)
24.
Petra Galetić
1 1/2
4 1/2
5 1/2
11 1/2
Dobar (3)
25.
Monika Gredelj
3
3 1/2
6
12 1/2
Vrlo dobar (4)
26.
Jan Hadžić
3
2 1/2
5 1/2
11
Dobar (3)
27.
Mario Ivandić
2 1/2
3 1/2
5
11
Dobar (3)
28.
Nina Jalšovečki
5
2 1/2
4 1/2
12
Vrlo dobar (4)
29.
Andreja Jedvaj
1 1/2
3 1/2
4 1/2
9 1/2
Dobar (3)
30.
Jure Jović
5
4 1/2
6
15 1/2
Odličan (5)
31.
Hrvoje Juranović
2
4
4
10
Dobar (3)
32.
Magdalena Jozić
3 1/2
3
4
10 1/2
Dobar (3)
33.
Oskar Kačan
2
3 1/2
5 1/2
11
Dobar (3)
34.
Helena Kadoić
3 1/2
3
5 1/2
12
Vrlo dobar (4)
35.
Majda Kanižaj
3 ½
3
5 1/2
12
Vrlo dobar (4)
36.
Ines Kralj
3
3 1/2
6
12 1/2
Vrlo dobar (4)
37.
Živko Krnić
2 1/2
4 1/2
4
11
Dobar (3)
38.
Domagoj Kujundžić
2 1/2
2 1/2
4
9
Dobar (3)
39.
Denis Lalić
2
2 1/2
4
8 1/2
Dobar (3)
40.
Monika Lesić
0
3 1/2
5 1/2
9
Dobar (3)
41.
Željka Lončarić
1 1/2
0
0
1 1/2
Nedovoljan (1)
42.
Marin Matolek
1
0
5
6
Dovoljan (2)
43.
Stefano Matteoni
2
5
5 1/2
12 1/2
Vrlo dobar (4)
44.
Martin Mikša
1 1/2
4 1/2
5 1/2
11 1/2
Dobar (3)
45.
Marko Milković
3 1/2
3 1/2
4 1/2
11 1/2
Dobar (3)
46.
Ivana Mirković
2 1/2
3 1/2
4 1/2
10 1/2
Dobar (3)
47.
Maja Moštak
3 ½
4 1/2
5
13
Vrlo dobar (4)
48.
Diana Novoselec Mistura
3 1/2
3
5
11 1/2
Dobar (3)
49.
Toni Odak
5
5 1/2
5
15 1/2
Odličan (5)
50.
Sara Opačić
4
4 1/2
5 1/2
14
Vrlo dobar (4)
51.
Inga Paripović
4 1/2
4
4
12 1/2
Vrlo dobar (4)
52.
Lucija Pejnović
4 1/2
6
5 1/2
16
Odličan (5)
53.
Vedran Petrić
2 1/2
1 1/2
5
9
Dobar (3)
54.
Mario Pilko
4
3 1/2
5 1/2
13
Vrlo dobar (4)
55.
Lucija Rimac
1/2
3 1/2
4 1/2
8 1/2
Dobar (3)
56.
Denis Salijev
3 1/2
3 1/2
4 1/2
11 1/2
Dobar (3)
57.
Matea Salopek Koncul
2
2 1/2
4
8 1/2
Dobar (3)
58.
Leonarda Šavora
4
3
4
11
Dobar (3)
59.
Bruno Šegvić
3 1/2
3
5 1/2
12
Vrlo dobar (4)
60.
Petra Tomašević
0
2 1/2
3 1/2
6
Dovoljan (2)
61.
Marina Topić
4 1/2
2
4 1/2
11
Dobar (3)
62.
Krešimir Tuškanac
1
4
4 1/2
9 1/2
Dobar (3)
63.
Dejan Uzelac
2 1/2
1
3 1/2
7
Dobar (3)
64.
Karlo Vavra
½
1
2 1/2
4
Nedovoljan (1)
65.
Iva Vinković
2 1/2
1
3 1/2
7
Dobar (3)
66.
Monika Vukovojac
3
3
5
11
Dobar (3)
67.
Mia Žuljević
4
4 1/2
5
13 1/2
Vrlo dobar (4)
68.
Ante Dražić Balov
2 1/2
2
5 1/2
10
Dobar (3)
69.
Rameša Bartol
0
1
4
5
Nedovoljan (1)
70.
Mateo Miličević
0
0
5
5
Nedovoljan (1)

 
Popis obavijesti