Poslijediplomski specijalistički studij

iz kaznenopravnih znanosti

akad. god. 2015/2016.

II. semestar

Raspored predavanja za II. semestar:

Karas, Modly, Pavliček

Kriminalistika

petak, 24. ožujka 2017. 16 - 21 sat,

TMT 14, dvorana III.

Cvitanović, Derenčinović

Kazneno pravo – posebni dio

subota, 25. ožujka 2017. 9 - 14 sati, Gundulićeva 10, dvorana IV.

Karas, Modly, Pavliček

Kriminalistika

petak, 31. ožujka 2017. 16 - 21 sat,

TMT 14, dvorana V.

Cvitanović, Derenčinović

Kazneno pravo – posebni dio

subota, 1. travnja 2017. 9 - 14 sati, Gundulićeva 10, dvorana IV.

Karas, Modly, Pavliček

Kriminalistika

petak, 07. travnja 2017. 16 - 21 sat,

TMT 14, dvorana V.

Cvitanović, Derenčinović

Kazneno pravo – posebni dio

subota, 8. travnja 2017.

9 - 14 sati, Gundulićeva 10, dvorana IV.

Kozarić-Kovačić

Sudska psihijatrija-izborni predmet

petaka, 22. travnja 2017. od 16-21 sat,

TMT 14, dvorana V.

Kozarić-Kovačić

Sudska psihijatrija- izborni predmet

subota, 22. travnja 2017. od 9-12sat, TMT 14, dvorana V.

Đurđević,Ivičević Karas,Josipović

Kazneno procesno pravo - posebni dio

petak, 05. svibnja 2017. 16-21 sat, TMT 14, dvorana V.

Đurđević,Ivičević Karas,Josipović

Kazneno procesno pravo-posebni dio

subota, 06. svibnja 2017. 9 -19 sati TMT 3, dvorana II.

 

Popis obavijesti