6. ožujka- dvorana 5-Europsko međunarodno privatno pravo-opći dio (17,00-20,30 h)

7. ožujka- dvorana 3-Međunarodno privatno pravo-opći dio (17,00-20,30 h)

Popis obavijesti