Predavanja iz predmeta Europsko međunarodno privatno pravo-opći dio održati će se prema sljedećem rasporedu.

 

28. veljače-dvorana II, Ćirilometodska 4

01. ožujka-dvorana I, Ćirilometodska 4

03. ožujka-dvorana II Ćirilometodska 4

 

Od 17,00-20,30 h

Popis obavijesti