Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

18. 10. 2018. u 09:32
Uređeno: 22. 10. 2018. u 10:27

Hrvatska jedinica UNESCO Chair in bioethics Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet poziva na obilježavanje Svjetskog dana bioetike

Tema Konferencije: Načelo solidarnosti u pružanju zdravstvene skrbi

Mjesto održavanja: Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Trg Republike Hrvatske 14/II kat, Vijećnica,
Datum održavanja: 30. listopada 2018.
Vrijeme održavanja: 12:30 – 16:00
Jezik programa: hrvatski

Predsjednica Hrvatske jedinice UNESCO Chair Unit in Bioethics: doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
Godina osnivanja Hrvatske jedinice UNESCO Chair Unit in bioethics pri Katedri za kazeno pravo: 2009.

Prvi dio:
Pozdravni govori (12:30 – 12:40)
Prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu Bioetiku, Sveučilište u Zagrebu
Prof. dr. sc. Igor Gliha, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, Predsjednica Hrvatske jedinice UNESCO Chair unit za bioetiku
 

Drugi dio:
Gostujuća predavanja istaknutih stručnjaka i rasprava (12:50 – 13:50)
Prof. dr. sc. Ksenija Turković, sutkinja Europskog suda za ljudska prava: Načelo solidarnosti u pružanju zdravstvene zaštite i odluke Europskog suda za ljudska prava
Prof. dr. sc. Selma Šogorić, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite: Solidarnost i politika pružanja zdravstvene zaštite
Prof. dr. sc. Stjepan Baloban, Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu: Solidarnost u socijalnom nauku Katoličke crkve

Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu: Načelo solidarnosti u pružanju zdravstvene zaštite: Važnost načela solidarnosti

Pauza: 15 minuta (zakuska)

Treći dio:
Predstavnica Hrvatske jedinice UNESCO Chair Unit in bioethics (14:05 – 14:20)
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu i nositeljica UNESCO katedre za slobodno kretanje osoba, migracije i interkulturalni dijalog: Solidarnost u pružanju zdravstvene zaštite u pravnom okviru Europske unije

Četvrti dio:
Studentska debata (14:20 – 15:20)
Uvodno izlaganje: primjer iz hrvatske bolnice – iz perspektive pacijenta (Lana Knežević): Standardni postupak u pružanju zdravstvene zaštite u slučaju sumnje na karcinom jajnika – načelo solidarnosti sa ženama?
Suci: članovi upravnog odbora Hrvatske jedinice UNESCO Chair Unit in bioethics i predsjednik Studentske udruge Hrvatske jedinice UNESCO Unesco Chair Unit in bioethics "Ratio", Domagoj Dananić
Komentari: prof. dr. sc. Ana Borovečki, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite, doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Katedra za kazneno pravo

Peti dio:
Neformalna pauza (15:30 – 16:00) (zakuska) i dodjela nagrade za doprinos razvoju bioetike u Hrvatskoj aktivnom članu/članici odlukom članova Hrvatske jedinice UNESCO Chair Unit in bioethics 

 

Renata Požgaj
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana