Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

16. 10. 2018. u 15:01

Prijava na natječaj podnosi se najkasnije do 16. studenoga 2018. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51, 10000 Zagreb s naznakom: za poslijediplomski studij Obiteljska medijacija

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
 
objavljuje

natječaj
za upis polaznika
na poslijediplomski specijalistički studij
Obiteljska medijacija

1. Uvjeti za upis
Pravo upisa ima osoba koja ima završen diplomski studij socijalnog rada ili socijalne politike, prava, psihologije ili edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti i stečeno zvanje magistra struke odnosno završeni sveučilišni studij socijalnog rada, prava, psihologije ili edukacijsko rehabilitacijskih znanosti i stečeno zvanje magistra socijalnog rada, magistra prava, profesora psihologije ili magistra edukacijske rehabilitacije. Iznimno, studij mogu upisati i osobe koje su završile drugi sveučilišni studij pod uvjetima utvrđenim Pravilnikom o poslijediplomskim studijima. Od osoba koje nisu magistri socijalnog rada očekuje se polaganje ispita razlike.
Polaznik mora imati aktivno znanje engleskog jezika i tri godine radnog iskustva (iznimno manje uz preporuku jednog sveučilišnog nastavnika i posebno obrazloženje u eseju).

2. Broj upisnih mjesta
Broj upisnih mjesta je: 32
U slučaju većeg broja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete i budu uspješni na intervjuu, prednost imaju polaznici s višom prosječnom ocjenom te više radnog iskustva relevantnog za područje studija. Ako se upiše manje od 16 studenata studij zadržava pravo odgode početka nastave do upisa dovoljnog broja studenata.

3. Školarina
Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru.

4. Rokovi za prijavu na natječaj
Prijava na natječaj podnosi se najkasnije do 16. studenoga 2018. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51, 10000 Zagreb s naznakom: za poslijediplomski studij Obiteljska medijacija

Uz prijavu obvezno priložiti:
1. Izvornik ili ovjerenu presliku diplome ili potvrdu o završenom studiju
2. Ispis kolegija i ocjena postignutih tijekom studija
3. Životopis s opisom stručne aktivnosti
4. Esej do 2500 znakova (obrazloženje interesa za upis i ciljevi profesionalnog razvoja)
5. Izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja propisanih Pravilnikom o poslijediplomskim studijima  Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i uvjeta navedenih u studijskom programu.

6. Upis
Nakon odabira polaznika što uključuje razgovor u cilju procjene motiviranosti i komunikacijskih vještina nužnih za daljnje obrazovanje rezultat natječaja će biti dostupan na mrežnim stranicama specijalističkog studija u prosincu 2018.

7. Informacije o studiju
Studijski program i informacije o studiju dostupni su na mrežnim stranicama
/oldwww2018/scsr/poslijediplomski/poslijediplomski_studij_iz_socijalnog_rada/specijalisticki_studij_iz_obiteljske_medijacije,
te putem telefona broj: 01 4895 806 i e-mail adrese: obiteljska.medijacija@pravo.hr

Biserka Salar
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana