Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

16. 10. 2018. u 14:57
Uređeno: 5. 11. 2018. u 14:42

Prijave se primaju do 16. studenoga 2018. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, Trg Republike Hrvatske 14, uz naznaku „prijava za poslijediplomski specijalistički studij supervizije psihosocijalnog rada“.

Sveučilište u Zagrebu

Pravni fakultet

 

 

N a t j e č a j

za upis polaznika

na poslijediplomski specijalistički studij 

supervizije psihosocijalnog rada

 

 

Na studij u trajanju od  četiri semestra se ima pravo upisati:

 

-       osoba koja je završila dodiplomski studij socijalnog rada i stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika ili drugi dodiplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti; osoba koja je završila diplomski studij socijalnog rada i stekla zvanje magistra socijalnog rada;

-       osoba koja je završili sveučilišni diplomski studij psihologije, socijalne pedagogije i drugih srodnih društvenih, humanističkih i edukacijskih područja;

-       za pristupnike koji su završili sveučilišni studij drugih srodnih društvenih, humanističkih i edukacijskih područja će se po potrebi definirati odgovarajući razlikovni sadržaji u opsegu ne većem od 30 ECTS-a.

-       minimum tri godine rada u psihosocijalnom području.

 

Nastava započinje u ljetnom semestru akademske 2018./2019. godine. Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru.

 

Prijave se primaju do 16. studenoga 2018. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, Trg Republike Hrvatske 14, uz naznaku „prijava za poslijediplomski specijalistički studij supervizije psihosocijalnog rada“.

 

Uz prijavu je obvezno predložiti:

-       životopis s opisom stručne aktivnosti

-       domovnicu i izvadak iz matične knjige rođenih (preslike)

-       diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena

-       potvrde /izjava o aktivnom znanju engleskog jezika

-       motivacijski esej; u motivacijskom eseju pristupnici trebaju opisati područje svog stručnog interesa za superviziju psihosocijalnog rada.

 

Svi studenti koji zadovoljavaju formalne uvjete biti će pozvani na intervju. O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 30 dana po zaključenju natječaja.

 

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog studija objavljen je na web stranici www.pravo.hr.

 

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail izimbrek@pravo.hr odnosno na telefon 4895 804.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana