Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

15. 6. 2018. u 10:14
Uređeno: 15. 6. 2018. u 10:29
Energetsko pravo u radu hrvatskog energetskog sektora

Dana 06.06.2018.  je u Zagrebu na Pravnom fakultetu potpisan “Sporazum o suradnji Hrvatske burze električne energije d.o.o. i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu”.
Potpisnici Sporazuma su dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc Igor Gliha i direktor Hrvatske burze električne energije d.o.o. (CROPEX) mr.sc. Silvio Brkić.
/_news/16213/DSC_1429_za objavu.JPG

U europskom  okruženju energetskog prava napisanog u Acquis Communautaire i hrvatski energetski sektor je pokretanjem energetske reforme i izradom prvog paketa energetskih zakona 2001. godine hvatao korak sa permanentnim promjenama koji dolaze iz Bruxrellesa. Zadnji treći energetski paket traži cjelovito poznavanje rada sektora i zahtjevno sudjelovanje svih struka: tehničke, pravne i ekonomske. 
Stoga je ideja Sporazuma da Pravni fakultet u suradnji s hrvatskom energetikom, pa tako i CROPEX-om kao energetskom burzom Republike Hrvatske, aktivno sudjeluje i priprema nove naraštaje kroz formiranje kolegija Energetsko pravo u radu hrvatskog energetskog sektora.
Na taj način će se napraviti najveći doprinos ravnopravnom radu predstavnika hrvatskog energetskog sektora na zajedničkom europskom energetskom tržištu.

Renata Požgaj
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana