Tražilica
Kontakt
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
 
IBAN: HR9823600001101264729
MB: 3225909
OIB/VAT:HR38583303160
PIC: 986566728
REG.NO.: 080173715
_________________
 
 
REFERADE:
 
Pravni studij
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-328; 01 4564-327
e-mail: referada@pravo.hr
 
Studijski centar socijalnog rada
Nazorova 51, 10000 Zagreb
01 4895-806; 01 4895-805
 
Studijski centar za javnu upravu i javne financije
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4890-218; 01 4890-226
 
Stručni porezni studij
Gundulićeva 10, 10000 Zagreb
01 4830-252; 01 4890 200
 
Poslijediplomski pravni studiji
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
01 4564-383

6. 2. 2018. u 11:31
Uređeno: 7. 2. 2018. u 07:40
Prosecuting serious economic crimes as international crimes - A new mandate for the ICC?

U izdanju Max Planck Instituta za poredbeno i međunarodno kazneno pravo (Freiburg Njemačka), tisak Duncker & Humblot (Berlin 2017),  objavljena je knjiga doc.dr.sc. Sunčane Roksandić Vidličke pod naslovom Prosecuting serious economic crimes as international crimes - A new mandate for the ICC? Knjiga je objavljena u seriji partnerske grupe Balkan Crimology Max Planck Instituta i Pravnog fakuteta Sveučilišta u Zagrebu.

Knjiga je nastala kao rezultat dvojnog doktorata doc.dr.sc. Roksandić Vidličke, kojeg je obranila na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Pravnom fakultetu Sveučilišta Albert Ludwig u Freiburgu.

Knjiga će biti dostupna na prodaju u knjižari našeg Fakulteta od sredine veljače 2018. godine. 

pfz
Copyright (C) 2020 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana