1. 12. 2017. u 13:34
  1. Uprava Pravnog fakulteta i Studentski zbor Pravnog fakulteta ističu da je poštivanje svih pozitivnih propisa u Republici Hrvatskoj dužnost nastavnika, studenata i svih drugih članova akademske zajednice. Uprava i Studentski zbor PFZG ukazuju da navedeno slijedi i iz Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu, koji poštovanje zakona i pravnih postupaka ističe kao jedno od temeljnih načela ponašanja na Sveučilištu (čl. 10). Sukladno ovoj odredbi, „od svih članova sveučilišne zajednice očekuje se poštovanje svih pravnih propisa i pravnih postupaka koji se tiču njihovih obveza kao članova sveučilišne zajednice”.
  2. Polazeći od prava na akademsku slobodu, Uprava Pravnog fakulteta i Studentski zbor Pravnog fakulteta ističu da integritet nastavnog procesa pretpostavlja legitimno očekivanje svih sudionika da slobodno raspravljaju i sudjeluju u pravnoj analizi svih pitanja o kojima se uči u okviru nastave, uključujući i ona koja su potencijalno kontroverzna. Uprava Pravnog fakulteta i Studentski zbor PFZG smatraju da slučajevi u kojima sudionici (kako nastavnici tako i studenti) ne znaju i ne mogu znati jesu li njihove izgovorene riječi potajno snimljene može negativno utjecati na njihovu spremnost da svoje stavove izraze u duhu slobode izražavanja mišljenja, te u tom smislu predstavljaju kršenje temeljnih akademskih načela i vrijednosti.
  3. Uprava Pravnog fakulteta i Studentski zbor Pravnog fakulteta smatraju nespornim da su predavanja i drugi oblici izlaganja nastavnika i studenata u okviru preddiplomske, diplomske i poslijediplomske nastave, uključujući i pisane materijale nastavnika i studenata, autorska djela u smislu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/2003, 79/2007, 125/2011, 80/2011, 141/2013, 127/2014, 62/2017).
  4. Uprava Pravnog fakulteta i Studentski zbor Pravnog fakulteta stoga smatraju nezakonitim i neprihvatljivim slučajeve zvučnog i/ili video snimanja nastavnika i studenata bez njihovog znanja i pristanka. 
  5. Nasuprot tome, Uprava Pravnog fakulteta i Studentski zbor Pravnog fakulteta smatraju da u slučaju znanja i suglasnosti svih prisutnih sudionika nastavnog procesa (i nastavnika i studenata), ne postoje zapreke za zvučno ili video snimanje predavanja, seminara i vježbi, studentskih izlaganja i ostalih oblika sudjelovanja u nastavi.
  6. Uprava Pravnog fakulteta i Studentski zbor Pravnog fakulteta ističu da su, sukladno čl. 1. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata, studenti dužni na Fakultetu i izvan njega „držati se Statuta Fakulteta, Statuta Sveučilišta u Zagrebu i drugih općih akata Fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu“, što uključuje i Etički kodeks Sveučilišta.  S tim u vezi, Uprava Pravnog fakulteta i Studentski zbor PFZG smatraju nespornim da kršenje pozitivnih propisa može predstavljati osnovu za stegovnu odgovornost, sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti Pravnog Fakulteta Sveučilište u Zagrebu.
  7. Uprava Pravnog fakulteta i Studentski zbor Pravnog fakulteta nastavit će surađivati na unaprjeđenju kvalitete nastavnih procesa te izradi i korištenju suvremenih didaktičkih materijala u nastavi.

 

Uprava Pravnog fakulteta

Studentski zbor Pravnog fakulteta 

pfz
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana