Obavijesti
Nema vijesti!
Obavijesti
7. 10. 2016. u 11:08
Uređeno: 18. 3. 2019. u 10:57
HRESTOMATIJA HRVATSKOGA MEDICINSKOG...
NOVO

 

 

Naslov: Hrestomatija hrvatskog medicinskog prava

Urednici Ksenija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička, Aleksandar Maršavelski

Godina izdanja: 2016.

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 14:04
Uređeno: 18. 3. 2019. u 10:51
UZDRŽAVANJE DJECE - SUDSKI...

Naslov: Uzdržavanje djece - Sudski alimentacijski postupci u domaćem i poredbenom pravu

Autor: Slađana Aras

Godina izdanja: 2013

Slavica Habijan

14. 6. 2016. u 08:20
Uređeno: 18. 3. 2019. u 10:51
PRAVO NA TUŽBU

Naslov: Pravo na tužbu

Autor: Mihajlo Dika

Godina izdanja: 2014.

Slavica Habijan

22. 7. 2016. u 11:22
Uređeno: 18. 3. 2019. u 10:31
OPOREZIVANJE MULTINACIONALNIH...

Naslov: Oporezivanje multinacionalnih korporacija

Autor: Jasna Bogovac

Godina izdanja: 2014.

Slavica Habijan

22. 7. 2016. u 10:46
Uređeno: 18. 3. 2019. u 10:31
UVOD U POLITIČKU ZNANOST

Naslov: Uvod u poltičku znanost

Autori: Slaven RAvlić, Dario Čepo

Godina izdanja: 2014.

Slavica Habijan

22. 7. 2016. u 10:38
Uređeno: 18. 3. 2019. u 10:30
UPRAVNA ZNANOST - JAVNA UPRAVA U...

Naslov: Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu

Autori: I. Koprić, G. Marčetić, A. Musa, V. Đulabić, G. Lalić Novak

Godina izdanja: 2014.

Slavica Habijan

22. 7. 2016. u 10:30
Uređeno: 18. 3. 2019. u 10:28
EUROPEIZACIJA HRVATSKE JAVNE UPRAVE

Naslov: Europeizacija hrvatske javne uprave

Autor: Ivan Koprić

Godina izdanja: 2015.

Slavica Habijan

22. 7. 2016. u 10:22
Uređeno: 18. 3. 2019. u 10:27
HRESTOMATIJA HRVATSKOG OBITELJSKOG PRAVA

naslov: Hrestomatija hrvatskog obiteljskog prava

Autori: grupa autora obiteljskog prava

Godina izdanja: 2010.

Slavica Habijan

22. 7. 2016. u 10:11
Uređeno: 18. 3. 2019. u 10:25
PRAVNI STATUS SKRBNIKA KAO JAMSTVO...

Naslov: Pravni status skrbnika kao jamstvo zaštite ljudskih prava odraslih

Autor: Ivana MIlas Klarić

Godina izdanja: 2010.

Slavica Habijan

22. 7. 2016. u 08:31
Uređeno: 18. 3. 2019. u 10:21
SUSTAV SPRJEČAVANJA NOVCA

Naslov: Sustav sprječavanja novca

Autor: Sonja Cindori

Godina izdanja: 2010.

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 14:16
Uređeno: 18. 3. 2019. u 10:20
EUROPSKO PROMETNO PRAVO

Naslov: Europsko prometno pravo

Autori: N. RAdionov, T. Ćapeta, J. Marin, B. Bulum, A. Kumpa, N. Popović, I. Savić

Godina izdanja: 2011.

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 14:12
Uređeno: 15. 3. 2019. u 11:24
EKONOMSKA POLITIKA U RH

Naslov: Ekonomska politika u RH

Autori: Mladen Vedriš, Uroš Dujšin

Godina izdanja: 2012.

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 14:09
Uređeno: 15. 3. 2019. u 11:16
MIROVINSKI SUSTAVI

Naslov: Mirovinski sustavi

Autor: Ivana Vukorepa

Godina izdanja: 2012.

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 13:58
Uređeno: 15. 3. 2019. u 11:04
OSNOVE PRAVA DRUŠTAVA

Naslov: Osnove prava društava

Autori: Siniša Petrović, Petar Ceronja

Godina izdanja: 2013.

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 13:42
Uređeno: 15. 3. 2019. u 11:00
RAZUMJETI KAZNENU ODGOVORNOST PRAVNIH...

Naslov: RAzumjeti kaznenu odgovornost pravnih osoba

Autor: Vanja-Ivan Savić

Godina izdanja: 2013.

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 13:16
Uređeno: 15. 3. 2019. u 10:51
PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA

Naslov: Pravo tržišnog natjecanja

Autori: Vlatka Butorac Malnar, Jasminka Pecotić Kaufman, Siniša Petrović

Godina izdanja: 2013.

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 12:31
Uređeno: 10. 10. 2016. u 11:30
ZBIRKA ZAKONA IZ KAZNENOG PROCESNOG...

Naslov: Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava

Urednica: Zlata Đurđević

Godina izdanja: 2013.

Sadržaj knjige:--<otvori<--

Veća slika naslovnice -->otvori<--

Slavica Habijan

21. 7. 2016. u 12:24
Uređeno: 21. 7. 2016. u 12:29
BALKAN CRIMINOLOGY

Naslov: Balkan Criminology

Autori: Ana Marija Getoš Kalac, Hans-Jorg Albrecht, Michael Kilchling

Godina izdanja: 2014.

Sadržaj knjige:

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Slavica Habijan

Copyright (C) 2020 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana