U obrani dinamičkog tumačenja Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Predsjednik Europskog suda za ljudska prava, g. Guido Raimondi, održao je 10. studenog na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predavanje pod naslovom „In defense of dynamism“ (U obrani dinamičkog tumačenja Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda).

 


Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana