KATEDRA ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
Repozitorij

Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo Vas na prvi informativni sastanak u svrhu formiranja Vis moot tima za akademsku godinu 2019/2020. Svrha sastanka je nama pružiti informaciju o interesu za Vis moot, a vama omogućiti da se detaljnije raspitate o natjecanju.

Sastanak će se održati u petak, 5.7.2019., u 10 sati, u Ćirilometodskoj 4, u sobi 20.

S poštovanjem

Popis obavijesti