KATEDRA ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO:
Repozitorij
Obavijesti
Trideset minuta prije početka rješavanja pitanja na zaokruživanje u sustavu Merlin studenti moraju pristupiti Google Meet aplikaciji preko linka koji će, najkasnije dan prije ispita, biti objavljen na Merlinu kao dio uputa za rješavanje ispita iz Međunarodnog privatnog prava. Linkovi će biti podijeljeni po prezimenima (u slučaju da osoba ima dva prezimena, gleda se prvo prezime). Studenti moraju voditi računa da se priključe preko linka koji je dodijeljen njihovom prezimenu. Google Meet aplikaciji će moći pristupiti samo oni studenti koji se prijavljuju s adrese: @student.pravo.hr. Unutar tih tridesetminuta studenti će, na zahtjev, pokazati u kameru svoj indeks ispitivaču koji nadzire održavanje ispita. Ako podaci iz indeksa nisu vidljivi, ispitivač može zamoliti studenta da mu sliku indeksa pošalje na e-mail. Za čitavo vrijeme pisanja ispita (pitanja na zaokruživanje i eseja) studenti će imati upaljenu Google Meet aplikaciju i nalaziti se u dosegu kamere. Ispitivač koji nadzire ispit može snimati ispit. Studenti ne smiju komunicirati s drugim osobama ni usmenim ni pisanim putem. Tko ne pristupi Google Meet-u u skladu s uputama, ispit mu se neće priznati čak i ako bi inače imao dovoljan broj bodova.
Poštovane kolegice i kolege, U repozitoriju je objavljena obavijest o načinu polaganja ispita iz predmeta Međunarodno privatno pravu na rokovima u lipnju i srpnju. U tekstu su masnim podcrtanim slovima označene izmjene u odnosu na prethodni rok. S poštovanjem, Katedra za Međunarodno privatno pravo   
U repozitoriju se nalazi tekst današnjeg ispita s točnim odgovorima. U testu su točni odgovori označeni zelenom bojom. Uz problemski zadatak naveden je odgovor koji bi bio ocijenjen najvišom ocjenom. Pola studenata je dobilo problemski zadatak s varijacijom. Prema tom zadatku, tuženik imao sjedište u Münchenu (a ne u Grazu), a gradilište je bilo u Grazu (a ne u Münchenu). U svemu ostalom, činjenice su bile iste tako da je pravna analiza u obje varijacije istovjetna.  
Poštovane kolegice i kolege,   do daljnjeg ne održavam konzultacije zbog korištenja rodiljnog dopusta.   S poštovanjem,   doc. dr. sc. Tena Hoško
Poštovane kolegice i kolege,   u prvom broju novog časopisa Zakonitost doc. dr. Hoško objavila je rad o novom Zakonu o međunarodnom privatnom pravu (str. 19.-31.). Cijeli časopis dostupan je na  https://zakonitost.nn.hr/files/pdf/izdanje_br_1//index.html . Sugeriramo studentima da rad pročitaju kao pomoć u učenju.   S poštovanjem,   Katedra za međunarodno privatno pravo
Poštovane kolegice i kolege,   u repozitoriju se nalazi raspored seminarista po grupama.   Prvi seminarski sastanak će se za sve grupe održati 12. ožujka 2019. godine.   S poštovanjem,   Katedra za međunarodno privatno pravo
Poštovane kolegice i kolege,   obavještavamo vas da će se u ljetnom semastru 2018./2019. godine predavanja iz Međunarodnog privatnog prava za izvanredne studente održavati srijedom, 17-20 h u dv. 3 u Gundulićevoj 10.     S poštovanjem,   Katedra za međuanrodno privatno pravo
Poštovane kolegice i kolege,   s obzirom na stupanje na snagu Zakona o međunarodnom privatnom pravu, od veljače se na ispitu iz kolegija Međunarodno privatno pravo ispituje prema novoj literaturi. Popis literature slijedi u nastavku: 1. SAJKO, Krešimir; Međunarodno privatno pravo, 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, Narodne novine (2009), str.: 7.-70., 76.-237., 242.-286., 292.-313., 344.-358. 2. VUKOVIĆ, Đuro; KUNŠTEK, Eduard; Međunarodno građansko postupovno pravo,; Zgombić i partneri (2005), str. 1.-267., 415.-580. 3. BOUČEK, Vilim; Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu; (2009), str. 1.-46. 4. Sikirić, Hrvoje: Zakon o međunarodnom privatnom pravu, Tradicionalno XXXIII. Savjetovanje - Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 25., Organizator, Zagreb, 2018., str. 61- 140. 5. SAJKO, Krešimir, SIKIRIĆ, Hrvoje, BOUČEK, Vilim, BABIĆ, Davor, TEPEŠ, Nina; Izvori hrvatskog i europskog međunarodnog privatnog prava; Informator (2001), str. 43.-45., 80.-90., 115.-122. 6. Zakon o međunarodnom privatnom pravu, NN br. 101/2017 7. Zakon o arbitraži, NN br. 88/2001 8. Pomorski zakonik, NN 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015, čl. 969. st. 1. toč. 2. i čl. 270. 9. te odredbe uredaba koje će biti objavljene u repozitoriju; i to: Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze („Rim I“) - cijela Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze („Rim II”) - cijela Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena) - cijela Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi odluka i prihvaćanju i ovrsi javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju - čl. 1.-12., 20.-31., 34.-35., 62.-63., 69., 83.-84. Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi sudskih odluka te suradnji u stvarima uzdržavanja          - čl. 1., 3.-7., 15. Haški protokol od 23. studenoga 2007. o pravu mjerodavnom za obveze uzdržavanja - čl. 3.-8. Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u bračnim stvarima i u postupcima o roditeljskoj odgovornosti, kojom se ukida Uredba (EZ) br. 1347/2000 - čl. 1., 3.-7. Uredba Vijeća (EU) 2016/1103 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznanja i ovrhe odluka u stvarima bračnoimovinskih režima - čl. 1., 4.-11., 20.-22., 26. Uredba Vijeća (EU) 2016/1104 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznanja i ovrhe odluka u stvarima imovinskih posljedica registriranih partnerstava - čl. 1., 4.-11., 20.-22., 26.   Članak prof. Sikirića naveden pod brojem 4. te odredbe uredaba navedene pod 9. dostupne su u rubrici Materijali za nastavu pod predmetom Međunarodno privatno pravo (https://www.pravo.unizg.hr/MPP/predmet/mpp_a). Kako bi pristupili navedenim dokumentima, morate se ulogirati na stranicu putem AAI identiteta.   S poštovanjem,   Katedra za međunarodno privatno pravo
Poštovane kolegice i kolege,   molimo vas da se u slučaju izostanka nekog od nastavnika s Katedre za međunarodno privatno pravo s konzultacija obratite ostalim nastavnicima s Katedre koji održavaju konzultacije isti dan ili u istom terminu.   S poštovanjem,   Katedra za međunarodno privatno pravo
Poštovane kolegice i kolege,    od sljedeće akademske godine, tj. od ispitnog roka u studenom 2015. godine dijelom ispitne literature postaje Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena) umjesto Uredbe 44/2001 o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima (Bruxelles I). Dijelovi zadane literature koji se odnose na Uredbu Bruxelles I i dalje čine dio ispitne literature.   S poštovanjem,   Katedra za međunarodno privatno pravo