prof. dr. sc. Mladen Vedriš
prof. dr. sc.
Mladen Vedriš

Osobni Podaci

 

Ime i prezime

Mladen Vedriš

Adresa

Trg kralja Tomislava 8, 1000 Zagreb, Hrvatska

Telefon

+385 1 4641 434

+ 385 1 4641 777

 

 

Fax

+ 385 1 4641 439

E-mail

mladen.vedris@pravo.hr

 

 

Nacionalnost

Hrvat

 

 

Datum rođenja

29.12.1950.

 

 

 

 

 

 

Zanimanje

Redovni profesor

Područje – međunarodna ekonomija

 

 

Radno iskustvo

 

 

 

Datum

Od svibnja 2005

Zanimanje

Profesor

Glavni poslovi i odgovornosti

Predstojnik Katedre za ekonomske znanosti

Ime i adresa poslodavca

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Datum

Od 7. rujna  2011.

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik Partnerskog vijeća Grada Zagreba

Ime i adresa poslodavca

 Grad Zagreb – Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada

 

 

Datum

27.11.2008. – travanj  2010.

Zanimanje ili radno mjesto

Član Ekonomskog vijeća Predsjednika Vlade RH

Ime i adresa poslodavca

Vlada Republike Hrvatske

 

Datum

 

Srpanj 2008 – srpanj 2010

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik Nadzornog odbora

Ime i adresa poslodavca

GETRO d.d.

 

Datum

 

Od srpnja 2008

Zanimanje ili radno mjesto

Član Nadzornog odbora

Ime i adresa poslodavca

VETERINA d.d.; danas GENERA d.d..

Datum

prosinac 2006 - 2008

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik Savjetodavnog vijeća

Ime i adresa poslodavca

Agencija za promicanje izvoza i ulaganja

 

 

Datum

 

 

Od srpnja  2006-2013

Zanimanje ili radno mjesto

Član Vijeća

Ime i adresa poslodavca

Hrvatska narodna banka

 

 

Datum

 

 

srpanj 2006 – svibanj 2008

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik Nadzornog odbora

Ime i adresa poslodavca

Podravka d.d.

 

 

Datum

 

 

Od 2005 -

Zanimanje ili radno mjesto

Član Glavnog odbora

Ime i adresa poslodavca

Hrvatsko društvo ekonomista

Datum

Veljača 1996 – travanj 2005

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik

Ime i adresa poslodavca

Sonder Ltd

Vrsta djelatnosti ili sektor

Konzalting, zastupanje inozemnih tvrtki, strategijsko planiranje

Datum

1993 - 1995

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik

Ime i adresa poslodavca

Hrvatska gospodarska komora

Datum

1993 - 1995

Zanimanje ili radno mjesto

Član Sabora

Ime i adresa poslodavca

Sabor Republike Hrvatske

Datum

prosinac 1992 – travanj 1993

Zanimanje ili radno mjesto

Potpredsjednik  Vlade

Glavni poslovi i odgovornosti

Gospodarstvo

Ime i adresa poslodavca

Vlada Republike Hrvatske

Datum

Travanj – kolovoz 1992

Zanimanje ili radno mjesto

Ministar bez lisnice

Glavni poslovi i odgovornosti

Problematika urbanog življenja i preustroj državne uprave

Ime i adresa poslodavca

Vlada Republike Hrvatske

Datum

Svibanj 1990 – siječanj 1993

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik (tj. Gradonačelnik grada Zagreba)

Ime i adresa poslodavca

Izvršno vijeće Skupštine Grada Zagreba (danas Poglavarstvo)

Datum

1990 – 1992

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik Kriznog štaba grada Zagreba

Glavni poslovi i odgovornosti

Domovinski rad u Hrvatskoj – organizacija života u ratnim uvjetima u Zagrebu

Ime i adresa poslodavca

Grad Zagreb

 

Datum

 

1984 - 1990

Zanimanje ili radno mjesto

Savjetnik i voditelj, te v.d. zamjenik Predsjednika Komitata

Glavni poslovi i odgovornosti

Prostorno uređenje  i komunalni poslovi

Ime i adresa poslodavca

Skupština Grada Zagreba – Gradski komitet za prostorno uređenje i komunalne poslove

Datum

1975 - 1984

Zanimanje ili radno mjesto

Znanstveni istraživač i pomoćnik direktora

Ime i adresa poslodavca

Centar (Institut) za istraživanje migracija, Zagreb

 

 

 

 

 

Obrazovanje i osposobljavanje

 

 

 

Datum

1996

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Doktor znanosti

  Doktorska teza: “Strukturna politika u funkciji uspostave efikasnog tržišnog gospodarstva

  Republike Hrvatske"

 

Ime i vrsta organizacije pružatelja

 Obrazovanja i osposobljavanja

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Datum

1973 – 1975

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Magistar ekonomskih znanosti

Tema: “Analiza uzroka porasta javnih rashoda u suvremenom svijetu”

Ime i vrsta organizacije pružatelja

 Obrazovanja i osposobljavanja

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

Datum

 

1969 – 1973

Naziv dodijeljene kvalifikacije

 

Ime i vrsta organizacije pružatelja

 Obrazovanja i osposobljavanja

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

 

Osobne vještine i kompetencije

 

 

 

Materijnji jezik

Hrvatski

 

 

Drugi jezici

Engleski i ruski

 

Samoprocjena

 

Razumijevanje

Govor

Pisanje

Europska razina (*)

 

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

 

Engleski

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Ruski

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

(*) Common European Framework of Reference for Languages

 

 

Društvene vještine i kompetencije

Timski rad, komunikativnost,

 

 

Organizacijske vještine i kompetencije

Integrator, savjetnik za poslovne razvoj

 

 

Druge vještine i kompetencije

1988 – 1994  Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza

Od 1998  - Član Rotary Kluba Zagreb - Hrvatska

Od  2001 -2009  - Član Nacionalnog vijeća za konkurentnost  Republike  Hrvatske

 

 

 

Vozačka dozvola

B kategorija

 

 

Profesionalna dostignuća

 

 

 

 

1971.                     Dobitnik Rektorove nagrade, priznanje najuspješnijim

                               studentima pojedinih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

1975-1984.           Znanstveno-istraživački rad vezan uz ekonomske učinke zapošljavanja              u inozemstvu.

                                                               Autor više studija, te znanstvenih i stručnih radova iz

tog područja.

                                                               Sudionik u nizu domaćih i međunarodnih projekata.

 

                                                               Aktivno sudjelovanje u zajedničkom ostvarivanju

projekata s međunarodnim organizacijama:

                                                               OECD, ILO, Svjetska banka, UNESCO  i dr.

 

1990-1993.                                          Cjeloviti program preustroja Grada Zagreba:

                                                               "Zagreb - glavni grad države Hrvatske"

 

lipanj 1999.                                         Harvard University: “Executive Program for Leaders

                                                               in Development”

 

od 2000.                                              Gost predavač na Ekonomskom fakultetu Zagreb i

                                                               Ekonomskom fakultetu Rijeka

 

Od 2007.                                           Predavač na Ekonomskom fakultetu Osijek na

                                                          poslijediplomskom studiju Upravljanje I management

 

Pros. 2004                                       Profesor-predavač na Ekonomskom fakultetu Zagreb –

                                                          predmet Međunarodna ekonomija

 

od rujna 2007         Profesor-predavač na poslijediplomskom studiju: Marketing management, Ekonomski fakultet Zagreb

 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Vedriš, Mladen; Letica, Bartol; Letica, Slaven.
Gospodarsko stanje hrvatske nacije sredinom 2015. - Dvije godine članstva u EU .
Zagreb : Kondrad Adenauer Stifftung i Zagrebačka inicijativa, 2015 (empirijsko istraživanje).

2. Rogić, Ivan; Bagić, Dragan; Požar, Martin; Vedriš, Mladen.
Urbani izazovi: Infrastruktura kao razvojni izazov u većim hrvatskim gradovima .
Zagreb : Siemens d.d., 2008 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Vedriš, Mladen.
Croatian Transport Policy in the EU Context // EU Public Policies Seen from a National Perspective: Slovenia and Croatia in the European Union / Lajh, Damjan ; Petak, Zdravko (ur.).
Ljubljana : Faculty of Social Sciences, 2015. Str. 193-206.

2. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Croatia at the Door of the EU: Current Risks and New Possibilities // Interdisciplinary Management Research VII / Bacher, Urban ; Barković, Dražen ; Dernoscheg, Karl-heinz ; Lamza-Maronić, Maja ; Matić, Branko ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Osijek - Poreč : Faculty of Economics in Osijek, Hochschule Pforzheim University, 2011. Str. 900-923.

3. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Business Efficiency - Ranking the Republic of Croatia as a Destination in a Regional, European and Global Environment // Interdisciplinary Management Research IV / Barković, Dražen ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Poreč : Faculty of Economics in Osijek, Fachhochschule Pforzheim, 2007.. Str. 13-33.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Vedriš, Mladen.
HRVATSKA I POLITIKA STRUKTURNIH REFORMI. // Interdisciplinary Management Research XIII. 13 (2017) ; 595-617 (članak, znanstveni).

2. Vedriš, Mladen; Dujšin, Uroš; Šimić Banović, Ružica.
Uloga kolegija Ekonomska politika u obrazovanju pravnika: Iskustva Bolonjskog sustava obrazovanja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. // Pravnik. 51 (2017) , 102; 127-138 (pregledni rad, znanstveni).

3. Santini, Guste; Vedriš, Mladen.
Kretanje proračunskog salda - pokazatelj učinkovitosti ekonomske politike. // Ekonomija. 22 (2016) , 2; 385-408 (članak, znanstveni).

4. Vedriš, Mladen; Drvenkar, Nataša.
Porezna politika Republike Hrvatske kao komparativno-kompetitivni faktor u odnosu na CEE zemlje članice EU. // Ekonomija. 22 (2016) , 1; 131-156 (članak, znanstveni).

5. Vedriš, Mladen.
Razlozi, mogućnosti i sposobnosti za promjene u ekonomskoj politici u Republici Hrvatskoj. // Ekonomija. 22 (2015) , 1; 89-114 (članak, znanstveni).

6. Vedriš, Mladen; Rančić, Nenad.
Regulatorno i konkurentsko okruženje - poticaji ili ograničenje za investicije. // Ekonomija. 21 (2014) , 1; 187-208 (članak, znanstveni).

7. Vedriš, Mladen.
Ekonomski rast i strukturne reforme. // Ekonomija/Economics. 20 (2013) , 1; 183-215 (članak, znanstveni).

8. Vedriš, Mladen.
Regionalni razvoj i gospodarsko pozicioniranje Republike Hrvatske: EU članstvo. // Ekonomija. 19 (2012) , 1; 119-144 (članak, znanstveni).

9. Vedriš, Mladen.
Hrvatska pred ulaskom u Europsku uniju: izazov ili problem - Konkurentnost ili kako biti bolji. // Ekonomika preduzeća - SEA Journal of Business Economics and Management. LX (2012) , 5-6; 248-260 (članak, znanstveni).

10. Vedriš, Mladen; Letica, Bartol; Letica, Slaven.
Grospodarsko stanje hrvatske nacije 2011.-2012. - Analiza rezultata jednog empirijskog istraživanja. // DÉLKELET EURÓPA – SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY. 3 (2012) , 4; 1-23 (članak, znanstveni).

11. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Hrvatski model gospodarskog rasta: Dosezi i ograničenja. // Ekonomija. 18 (2011) , 2; 377-401 (članak, znanstveni).

12. Vedriš, Mladen; Rančić, Nenad.
"Dvostruki deficit" u Hrvatskoj i njegove posljedice. // Ekonomija. 17 (2010) , 1; 101-128 (članak, znanstveni).

13. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Globalna kriza i nacionalne reforme. // Ekonomija. 16 (2009) , 2; 525-558 (članak, znanstveni).

14. Vedriš, Mladen; Dujšin, Uroš; Šimić, Ružica.
Vanjski dug: Posljedice prethodne politike i mogući uzrok usporavanja budućeg razvoja. // Ekonomija. 14 (2008) , 2; 463-494 (članak, znanstveni).

15. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Monetarna i strukturna komponenta hrvatske inflacije. // Ekonomija. 15 (2008) , 2; 433-454 (članak, znanstveni).

16. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Institucije, regulatorna uloga i gospodarski rast nacionalnih ekonomija. // Ekonomski vjesnik : � opis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 21 (2008) , 1-2; 9-18 (članak, znanstveni).

17. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Svjetska financijska kriza i njene hrvatske refleksije. // Računovodstvo i financije. 54 (2008) , 12; 156-161 (članak, znanstveni).

18. Vedriš, Mladen.
Hrvatska i Europska unija: Kopenhaški kriteriji konvergencije i nacionalna konkurentnost. // Ekonomija/Economics. 14 (2007) , 1; 79-105 (članak, znanstveni).

19. Vedriš, Mladen; Kesić, Tanja.
Utjecaj makroekonomskih čimbenika na imidž države. // Ekonomski pregled. 57 (2006) , 3-4; 181-194 (članak, znanstveni).

20. Kesić, Tanja; Vedriš, Mladen; Rajh, Edo.
Ključne determinante izbora banke kao osnovica strateškom pozicioniranju. // Ekonomski pregled. 51 (2000) , 3-4; 281-298 (članak, znanstveni).

21. Kesić, Tanja; Vedriš, Mladen; Rajh, Edo.
Bank Image as a Factor of Competitive Marketing Strategy in Croatia. // Journal of Macromarketing. 20 (2000) , 2; 206 (sažetak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Vedriš, Mladen.
Istraživanja o gospodarskom stanju nacije - Deset preporuka novoj vladi. // Perspektive- Nove ideje za krizna vremena. 5 (2015) , 3; 73-82 (članak, stručni).

2. Vedriš, Mladen.
Bez strukturalnih reformi nema izlaska iz recesije. // Perspektive. 3 (2013) , 1; 48-55 (članak, stručni).

3. Vedriš, Mladen.
Reforme - osnovni izazov hrvatske ekonomije. // Perspektive. 2 (2012) , 1; 97-108 (članak, stručni).

4. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Hrvatska i EU(I) - Rizici i nove mogućnosti. // Personktive. 1 (2011) , 2; 16-27 (članak, stručni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Vedriš, Mladen.
Regulatorni okvir, učinkovitost javne uprave i konkurentnost nacionalne ekonomije. // 9. Forum za javnu upravu. (2015).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Vedriš, Mladen.
The new economic policy of the EU and its application in the Republic of Croatia // Interdisciplinary Management Research XI / Bacher, Urban ; Barković, Dražen ; Demoscheg, Karl-Heinz ; Lamza-Maronić, Maja ; Matić, Branko ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Hochschule Pforzheim University, 2015. 286-309 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Vedriš, Mladen.
Strukturne prilagodbe - osnovni izazovi hrvatske ekomomije // Hrvatsko društvo ekonomista / Crkvenac, Mato ; Domazet, Tihomir ; Jurčić, Ljubo ; Mlinarević, Mladen ; Perić, Jože ; Teodorović, Ivan ; Vojnić, Dragomir, Vouk, Rudolf (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo ekonomista, 2011. 133-165 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Vedriš, Mladen.
Strane i domaće investicije za povećanje zaposlenosti u Republici Hrvatskoj // Financijske i računovodstvene mjere izlaska iz recesije / Gulin, Danimir (ur.).
Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2011. 18-40 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Vedriš, Mladen.
Ekonomska politika - alat nacionalne konkurentnosti // Kriza i okviri ekonomske politike, Zbornik radova, Zagreb, srpanj 2009.
Zagreb : Razred za društvene znanosti HAZU i Hrvatski institut za financije i, 2009. 131-150 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Kraj globalnog tržišnog liberalizma - refleksije na Republiku Hrvatsku // Financije i računovodstvo u zaštiti hrvatskog gospodarstva od recesije / Gulin, Branimir ; Cota, Bogomil ; Tadijančević, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2009. 9-22 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Ekonomska kriza i ekonomska politika - pouke i poruke uspješnih rješenja // Ekonomska politika Hrvatske u 2010. / Bačić, Katarina ; Jurčić, Ljubo ; Jurišić, Snježana ; Mlinarević, Mladen ; Perić, Jože ; Teodorović, Ivan ; Vojnić, Dragomir (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo ekonomista i Inženjerski biro, 2009. 107-124 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Politika vidljive ruke države // Ekonomska politika Hrvatske u 2009. / Jurčić, Ljubo ; Jurišić, Snježana ; Mlinarević ; Mladen ; Teodorović, Ivan (ur.).
Opatija : Inženjerski biro d.d., 2008. 251-270 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Vedriš, Mladen.
A POLICY FOR AN ECONOMIC TURNAROUND OF THE REPUBLIC OF CROATIA THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT // Interdisciplinary Management Research XII.
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Hochschule Pforzheim University, 2016. 1020-1040 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Vedriš, Mladen.
The crisis, new EU policies and the Republic of Croatia // Interdisciplinary Management Research / Bacher, Urban ; Barković, Dražen, Dernoscheg, Karl-Heinz ; Matić, Branko ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Osijek : Faculty of Economics in Osijek - Hochschule Pforzheim University, 2014. 427-452 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Vedriš, Mladen.
The Republic of Croatia before its entry into the EU: Expectations and Limits // Interdisciplinary Management Research IX / Bacher, Urban ; Barković, Dražen ; Dernoscheg, Karl-Heinz ; Maronić-Lamza, Maja ; Matić, Branko ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Osijek : Facultuy of Economics Osijek, Hochschule Pforzheim University, 2013. 415-434 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Vedriš, Mladen; Pilipović, Ozren; Rančić, Nenad.
Agencies for Foreign Investment Promotion- Possible Institutional Support for Structural Reforms and Economic Growth // Interdisciplinary Management Research VIII / Bacher, Urban ; Barković, Dražen ; Dernoscheg, Karl-Heinz ; Maronić-Lamza, Maja ; Matić, Branko ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Osijek : Facultuy of Economics Osijek, Hochschule Pforzheim University, 2012. 499-528 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Vedriš, Mladen.
Economic Recovery: possible solutions within a national economy // Interdisciplinary Management Research / Bacher, Urban ; Barković, Dražen, Dernoscheg, Karl-Heinz ; Matić, Branko ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Osijek : Faculty of Economics in Osijek - Hochschule Pforzheim University, 2010. 456-485 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Vedriš, Mladen.
Global Crisis and National Responses Case of Croatia // Interdisciplinary Management Research / Barković, Dražen ; Dernoscheg, Karl-Heinz ; Lamza-Maronić, Maja ; Matić, Branko ; Pap, Norbert ; Runzheimer, Bodo ; Wentzel, Dirk (ur.).
Osijek : Faculty of Economics in Osijek - Hochschule Pforzheim University, 2009. 439-448 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Vedriš, Mladen.
Education level and standard - an important factor in national competitiveness // Interdisciplinary management Research / Barković, Dražen ; Runzheimer, Bodo (ur.).
Osijek : Faculty of Economics in Osijek, Hochschulle Phorzheim University, 2005. 324-337 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Kesić, Tanja; Vedriš, Mladen; Rajh, Edo.
Bank Image as a Factor of Competitive Marketing Strategy in Croatia // Proceedings of the 25th Annual Macromarketing Conference: Marketing Contributions to Democratization and Socioeconomic Development / Shultz, Clifford J., II ; Grbac, Bruno (ur.).
Rijeka, Phoenix : Sveučilište u Rijeci, Arizona State University, 2000. 219-229 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Kakve investicije za prevladavanje gospodarske krize? // Ekonomska politika Hrvatske u 2011. / Galetić, Lovorka ; Jurčić, Ljubo ; Lovrinčević, Željko ; Mlinarević, Mladen ; Perić, Jože ; Teodorović, Ivan ; Vedriš, Mladen ; vojnić, Dragomir ; Vouk, Rudolf (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo ekonomista, 2010. 175-208 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Vedriš, Mladen; Šimić, Ružica.
Zaduženost Republike Hrvatske i konkurentnost hrvatskog gospodarstva // Financije i računovodstvo u funkciji jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.
Pula : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2008. 29-47 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 

Profesionalni interesi i članstva

-Ekonomska politika
-Međunarodni ekonomski odnosi
-Teorija ekonomske politike

Povijest zaposlenja

-Centar za istraživanje migracija (1975.-1984.)
-Skupština Grada Zagreba, Gradski komitet za prostorno uređenje i komunalne poslove (1984.-1990.)
-Predsjednik Izvršnog vijeća Skupštine Grada Zagreba (1990.-siječanj 1993.)
-Ministar bez lisnice u Vladi Republike Hrvatske (travanj – kolovoz 1992.)
-Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske (siječanj- travanj 1993.)
-Predsjednik Hrvatske gospodarske komore (1993.-1995.)
-Član Sabora Republike Hrvatske (1993.-1995.)
-Sonder d.o.o., konzalting, strateško planiranje, zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki (1996.-2005.)
-Pravni fakultet Zagreb (od 2005.)
-Član Nacionalnog vijeća za konkurentnost (2001-2010.)